TDCX ประกาศราคาเสนอขายหุ้นใหม่ให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก

Logo

สิงคโปร์ & นิวยอร์ก–(BUSINESS WIRE)–01 ตุลาคม 2564

TDCX Inc. (“TDCX” หรือ “บริษัท”) ผู้ให้บริการโซลูชั่นประสบการณ์ลูกค้าดิจิทัลที่มีการเติบโตสูงสำหรับเทคโนโลยีและบริษัทบลูชิพ ประกาศราคาเสนอขายหุ้น American Depositary Shares (“ADS”) แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกจำนวน 19,358,957 โดย ADS แต่ละรายการแสดงหุ้นสามัญ Class A จำนวนหนึ่งหุ้น ในราคาต่อสาธารณะ 18 ดอลลาร์สหรัฐต่อ ADS

TDCX ให้ตัวเลือกแก่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์เป็นเวลา 30 วันในการซื้อเพิ่มเติมสูงสุด 2,903,843 ADS ในราคาเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก โดยหักส่วนลดการรับประกันและค่าคอมมิชชั่น รายได้รวมทั้งหมดของข้อเสนอคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 401 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หากผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์เลือกที่จะใช้ตัวเลือกในการจัดสรรหุ้นส่วนเกินเต็มจำนวน

หุ้นดังกล่าวคาดว่าจะเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ภายใต้ชื่อย่อหลักทรัพย์ “TDCX” ข้อเสนอนี้คาดว่าจะปิดในวันที่ 5 ตุลาคม 2564 ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของเงื่อนไขการปิดตามธรรมเนียม

TDCX ตั้งใจที่จะใช้เงินสุทธิที่ได้จากการเสนอขายครั้งนี้เพื่อชำระยอดคงค้างภายใต้วงเงินสินเชื่อระยะยาวร่วมกับ Credit Suisse และกองทุนเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปขององค์กร

Goldman Sachs & Co. LLC และ Credit Suisse Securities (USA) LLC ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายร่วมสำหรับการเสนอขาย

การเสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกจะดำเนินการโดยใช้หนังสือชี้ชวนเท่านั้น หากมีสามารถขอรับสำเนาหนังสือชี้ชวนขั้นสุดท้ายได้จาก:

Goldman Sachs & Co. L.L.C.
200 West Street
New York, NY 10282-2198
Attention: Prospectus Department (1-866-471-2526)
อีเมล: prospectus-ny@gs.com

Credit Suisse Securities (USA) L.L.C.
6933 Louis Stephens Drive
Morrisville, NC 27560
Attention: Prospectus Department (1-800-221-1037)
อีเมล: usa.prospectus@credit-suisse.com

แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์เหล่านี้ได้รับการยื่นและประกาศให้มีผลบังคับโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 เอกสารประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ไม่ถือเป็นการเสนอขายหรือการชักชวนให้ซื้อหลักทรัพย์เหล่านี้ และจะไม่มีการขายหลักทรัพย์เหล่านี้ในรัฐหรือเขตอำนาจศาลใดๆ ตามข้อเสนอ การชักชวน หรือการขายดังกล่าวจะไม่ชอบด้วยกฎหมายก่อนการลงทะเบียน หรือคุณสมบัติภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐหรือเขตอำนาจศาลดังกล่าว

เกี่ยวกับ TDCX

TDCX เป็นผู้ให้บริการโซลูชันประสบการณ์ลูกค้าดิจิทัลที่มีการเติบโตสูงสำหรับเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมและบริษัทบลูชิพอื่น ๆ บริษัทนำเสนอโซลูชันแบบ Omnichannel CX บริการการขายและการตลาดดิจิทัล และบริการตรวจสอบเนื้อหาและกลั่นกรอง บริษัทมีประวัติความสำเร็จกับลูกค้าในด้านการเดินทางและการบริการ การโฆษณาดิจิทัลและสื่อ สินค้าอุปโภคบริโภคที่มีการซื้อขายได้อย่างรวดเร็ว เทคโนโลยี การบริการทางการเงิน เทคโนโลยีทางด้านการเงิน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน การเล่นเกม อีคอมเมิร์ซและการศึกษา TDCX มีสาขาในระดับสากลโดยสำนักงานตั้งอยู่ในสิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ไทย จีน ญี่ปุ่น สเปน อินเดีย โคลอมเบีย และโรมาเนีย ซึ่งให้บริการลูกค้าทั่วโลกในกว่า 20 ภาษา TDCX และได้รับรางวัลมากกว่า 270 รางวัล

ข้อความที่เป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต

เอกสารประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ประกอบด้วยข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต ข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตรวมถึงข้อความทั้งหมดที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงในอดีต ในบางกรณีท่านสามารถแยกแยะข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคตได้ด้วยคำต่าง ๆ เช่น “แนวโน้ม” “เชื่อ” “คาดหวัง” “มีศักยภาพ” “ดำเนินการต่อ” “อาจ” “จะ” “ควร” “สามารถ” “แสวงหา” “ทำนาย” “ตั้งใจ” “แนวโน้ม” ” “วางแผน” “ประมาณการ” “คาดการณ์” หรือคำเหล่านี้ที่มีความหมายในเชิงลบหรือคำอื่น ๆ ที่เทียบเคียงได้ ข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตเหล่านี้รวมถึงข้อความใด ๆ ที่เกี่ยวกับการเริ่มต้นการซื้อขายหุ้นสามัญ Class A ของบริษัท การปิดการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนครั้งแรกของบริษัท และการใช้เงินสุทธิที่บริษัทได้รับจากการเสนอขายที่คาดการณ์ไว้ ข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตดังกล่าวมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนต่าง ๆ ดังนั้นจึงมีหรือจะมีปัจจัยสำคัญที่อาจทำให้ผลลัพธ์หรือผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างไปอย่างมากจากที่ระบุไว้ในข้อความเหล่านี้ ปัจจัยเหล่านี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะสิ่งที่อธิบายภายใต้ “ปัจจัยเสี่ยง” ในคำชี้แจงการจดทะเบียนของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไปในครั้งแรก ปัจจัยเหล่านี้ไม่ควรถูกตีความว่าละเอียดถี่ถ้วนและควรอ่านร่วมกับคำเตือนอื่น ๆ ที่รวมอยู่ในคำชี้แจงการจดทะเบียน TDCX ไม่มีภาระผูกพันในการปรับปรุงหรือทบทวนข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตใด ๆ ต่อสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นผลมาจากข้อมูลใหม่ การพัฒนาในอนาคต หรืออย่างอื่น ยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนด

อ่านเวอร์ชันต้นฉบับบน businesswire.comhttps://www.businesswire.com/news/home/20210930006054/en/

ติดต่อสื่อ:
TDCX
Eunice Seow
+65 8432 8388
eunice.seow@tdcx.com

ติดต่อนักลงทุน:
TDCX
Jason Lim
+65 9799 6550
lim.jason@tdcx.com

เนื้อหาใจความในภาษาต้นฉบับของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นฉบับที่เชื่อถือได้และเป็นทางการ การแปลต้นฉบับนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และควรนำไปเทียบเคียงอ้างอิงกับเนื้อหาในภาษาต้นฉบับ ซึ่งเป็นฉบับเดียวที่มีผลทางกฎหมาย