Guardant Health เข้าซื้อกิจการร่วมทุน Guardant Health AMEA

Logo

พาโลอัลโต, แคลิฟอร์เนีย–(BUSINESS WIRE)–13 มิถุนายน 2565

Guardant Health, Inc. (NASDAQ:GH) บริษัทชั้นนำด้านเนื้องอกวิทยาที่มีความแม่นยำ ประกาศในวันนี้ว่า บริษัทได้ซื้อหุ้นส่วนที่เหลือของ Guardant Health AMEA, Inc. ซึ่งถือครองโดย SoftBank และบริษัทในเครือ ทำให้บริษัทสามารถควบคุมการดำเนินงานทั่วทั้งภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกกลาง และแอฟริกาได้อย่างเต็มที่

ผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่โดยประมาณทั่วโลกมากกว่าครึ่งมาจากเอเชีย ตะวันออกกลาง และแอฟริกา (AMEA)1 การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้จะช่วยให้ Guardant Health จัดการกับภาระมะเร็งที่เพิ่มขึ้นในภูมิภาคได้โดยตรงผ่านการเร่งนำการตรวจเลือดและบริการของบริษัทไปใช้ โดยผู้ให้บริการด้านสุขภาพเพื่อตรวจหาและจัดการกับมะเร็งทุกระยะ

การดำเนินงานของ Guardant Health AMEA จะรองรับ 41 ประเทศทั่วภูมิภาค ในขั้นตอนอันใกล้ บริษัทจะให้ความสำคัญกับการนำบริการตรวจเลือดไปยังผู้ให้บริการด้านสุขภาพและผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะลุกลามในญี่ปุ่น โดยในเดือนมีนาคม 2565 กระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการของประเทศญี่ปุ่น (MHLW) ได้รับการอนุมัติตามระเบียบข้อบังคับของ Guardant360® CDx ซึ่งเป็นการตรวจเลือดเพื่อหาเนื้องอกที่กลายพันธุ์ในผู้ป่วยที่มีเนื้องอกระยะลุกลาม

Helmy Eltoukhy ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมของ Guardant Health กล่าวว่า “การซื้อหุ้นที่เหลือของ Guardant Health AMEA ทำให้เรามุ่งเน้นไปที่การสร้างองค์กรระดับโลกแบบรวมศูนย์หนึ่งเดียวที่มอบคำมั่นสัญญาในการต่อสู้กับมะเร็งและช่วยให้อาการของผู้ป่วยดีขึ้น เราเชื่อว่าการทดสอบด้วยเลือดจะมีบทบาทสำคัญในการช่วยจัดการกับการเกิดมะเร็งที่เพิ่มขึ้นในภูมิภาค และเราหวังว่าจะได้ช่วยเหลือผู้ป่วยในด้านการวินิจฉัยโรคมะเร็งต่อไปพร้อมกับขยายการดำเนินงานในตลาดเหล่านี้”

ในเดือนพฤษภาคม ปี 2561, Guardant Health และ SoftBank Vision Fund ได้จัดตั้งบริษัทร่วมทุน Guardant Health AMEA เพื่อขยายการจำหน่ายเทคโนโลยีชั้นนำในอุตสาหกรรมด้านการตรวจเลือดของ Guardant Health ทั่วทั้งภูมิภาค ภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลงร่วมทุนของทั้งสองฝ่ายนี้ Guardant Health จะจ่ายเงินประมาณ 177.8 ล้านดอลลาร์เพื่อเข้าซื้อหุ้นของ Guardant Health AMEA ที่ถือครองโดย SoftBank และบริษัทในเครือ

เกี่ยวกับ Guardant Health

Guardant Health เป็นบริษัทชั้นนำด้านเนื้องอกวิทยาที่มีความแม่นยำที่มุ่งเน้นการช่วยเหลือเพื่อเอาชนะมะเร็งทั่วโลกผ่านการทดสอบที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท ชุดข้อมูลขนาดใหญ่ และการวิเคราะห์ขั้นสูง แพลตฟอร์มด้านเนื้องอกวิทยาของ Guardant Health ใช้ประโยชน์จากความสามารถในการขับเคลื่อนการใช้งานเชิงพาณิชย์ เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาผู้ป่วย และลดต้นทุนด้านการรักษาพยาบาลในทุกขั้นตอนของการดูแลมะเร็งอย่างต่อเนื่อง Guardant Health ได้เปิดตัวการทดสอบเชิงพานิชย์ของ Guardant360®, Guardant360 CDx, Guardant360 TissueNext™, Guardant360 Response™ และ GuardantOMNI® สำหรับผู้ป่วยมะเร็งระยะลุกลาม และ Guardant Reveal™ สำหรับผู้ป่วยมะเร็งระยะเริ่มต้น กลุ่มผลิตภัณฑ์การตรวจคัดกรองของ Guardant Health ซึ่งประกอบด้วย การทดสอบ Shield™ ที่เปิดตัวในเชิงพาณิชย์ มีเป้าหมายเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้คนที่มีสิทธิ์ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็ง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ guardanthealth.com และติดตามบริษัทผ่าน LinkedIn และ Twitter

แถลงการณ์เชิงคาดการณ์ล่วงหน้า

ข่าวประชาสัมพันธ์นี้มีแถลงการณ์เชิงคาดการณ์ล่วงหน้าซึ่งอยู่ในความหมายของกฎหมายและข้อบังคับด้านหลักทรัพย์ที่บังคับใช้โดยทั่วไป ซึ่งประกอบด้วยคำแถลงเกี่ยวกับสาธารณูปโภค ค่านิยม ประโยชน์ และข้อดีที่เป็นไปได้ของการทดสอบหรือวิเคราะห์เลือดเพื่อตรวจหามะเร็งของ Guardant Health ซึ่งเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่อาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างออกไปอย่างมากจากผลลัพธ์และความคาดหมายที่คาดการณ์ไว้ในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ แถลงการณ์เหล่านี้อิงตามความคาดหมาย การคาดการณ์และสมมติฐานในปัจจุบัน และผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างอย่างมากจากแถลงการณ์เหล่านี้เนื่องจากปัจจัยหลายประการ ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนเพิ่มเติมเหล่านี้ที่อาจส่งผลต่อผลประกอบการและการเงินของ Guardant Health และทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างไปอย่างมากจากที่ระบุไว้ในแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้จะประกอบด้วยแถลงการณ์บรรยายเกี่ยวกับ “ปัจจัยเสี่ยง” และ “การอภิปรายและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหารด้านสถานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน” และอื่น ๆ ในรายงานประจำปีในแบบฟอร์ม 10-K สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และในรายงานอื่น ๆ ที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าในข่าวประชาสัมพันธ์นี้อิงตามข้อมูลที่มีอยู่ใน Guardant Health ณ วันที่ในที่นี้ และ Guardant Health ปฏิเสธภาระผูกพันใด ๆ ในการปรับปรุงข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าที่ให้ไว้เพื่อสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงในความคาดหมายหรือเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงใด ๆ เงื่อนไข หรือพฤติการณ์ที่บนพื้นฐานของแถลงการณ์ดังกล่าว ยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนด แถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ไม่ยึดเป็นการแสดงความเห็นของ Guardant Health ณ วันที่ใด ๆ ต่อจากวันที่ในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้

อ้างอิง

  1. เว็บไซต์องค์กรระหว่างประเทศเพื่อการวิจัยโรคมะเร็งขององค์การอนามัยโลก Gco.iarc.fr เข้าถึงเมื่อ 11 พฤษภาคม 2565 https://gco.iarc.fr/today/fact-sheets-populations

ดูเนื้อหาต้นฉบับที่ businesswire.comhttps://www.businesswire.com/news/home/20220613005309/en/

ติดต่อ:

นักลงทุนติดต่อที่:
Alex Kleban
investors@guardanthealth.com
+1 657-254-5417

สื่อติดต่อที่:
Michele Rest
press@guardanthealth.com
+1 215-910-2138

เนื้อหาใจความในภาษาต้นฉบับของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นฉบับที่เชื่อถือได้และเป็นทางการ การแปลต้นฉบับนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และควรนำไปเทียบเคียงอ้างอิงกับเนื้อหาในภาษาต้นฉบับ ซึ่งเป็นฉบับเดียวที่มีผลทางกฎหมาย