โปรแกรมเร่งความเป็นผู้ประกอบการสตรีประกาศความร่วมมือกับเครือจักรภพเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสำหรับผู้ประกอบการสตรีใน 54 ประเทศ

Logo

นิวยอร์ก–(BUSINESS WIRE)– 27 ต.ค. 2564

Women's Entrepreneurship Accelerator (WEA) หรือ โปรแกรมเร่งความเป็นผู้ประกอบการสตรี ซึ่งเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่จัดประชุมหน่วยงานของ UN 5 แห่ง กับ Mary Kay Inc. ได้ผนึกกำลังกับเครือข่ายเครือจักรภพธุรกิจสตรี หรือ Commonwealth Businesswomen’s Network (CBWN) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและสนับสนุนผู้ประกอบการสตรีที่ด้อยโอกาสใน 54 ประเทศในเครือจักรภพ

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นแบบมัลติมีเดีย ดูฉบับเต็มได้ที่นี่:https://www.businesswire.com/news/home/20211027005291/en/

Deborah Gibbins, Chief Operating Officer, Mary Kay Inc. (Graphic: WEA)

Deborah Gibbins ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ Mary Kay Inc. (กราฟิก: WEA)

โปรแกรมเร่งความเป็นผู้ประกอบการสตรี หรือ WEA ได้รับการออกแบบมาเพื่อเพิ่มผลกระทบด้านการพัฒนาของผู้ประกอบการสตรีให้มากที่สุดในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) โดยการสร้างระบบนิเวศที่เอื้ออำนวยสำหรับผู้ประกอบการสตรีที่ส่งเสริมการเติบโต ความยั่งยืน และความยืดหยุ่น โดยในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 WEA ได้เข้าร่วม Generation Equality Forum ในปารีส และได้ตั้งมั่นที่จะส่งเสริมสตรีห้าล้านคนทั่วโลกภายในปี 2573 เพื่อเร่งความก้าวหน้าด้านความเท่าเทียมทางเพศ

เมื่อเร็วๆ นี้ WEA ได้ประกาศเปิดตัวชุดโครงการและผลิตภัณฑ์ความรู้ที่สร้างผลกระทบ ซึ่งมีรูปแบบมุมมองผ่านเลนส์มิติทางเพศทั้งหมด ซึ่งเป็นผลลัพธ์ร่วมกันของความร่วมมือระหว่างองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO), the International Trade Centre (ITC), UN Global Compact ( UNGC), โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) และ UN Women ด้วยการสนับสนุนเชิงกลยุทธ์และการระดมทุนจาก Mary Kay โดยงานสร้างผลกระทบเชิงบวกของ WEA จะรวมถึงเครื่องมือและการฝึกอบรมเพื่อสร้างขีดความสามารถทางดิจิทัล การวิจัยผู้ประกอบการ และการสนับสนุนและการฝึกอบรมด้านการจัดซื้อจัดจ้างที่ตอบสนองต่อมิติทางเพศ (GRP)

เครือข่ายเครือจักรภพธุรกิจสตรี หรือ CBWN ทำงานร่วมกับสตรีที่อยู่ในสายงานธุรกิจโดยเชื่อมโยงรัฐบาลและภาคเอกชนเพื่อส่งเสริม เริ่มต้น และปลูกฝังการเสริมพลังอำนาจทางเศรษฐกิจของผู้หญิงรวมถึงผู้หญิงที่อยู่ในตำแหน่งผู้นำ เริ่มต้นงานเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 โครงการผู้ประกอบการสตรีเครือจักรภพ หรือ Commonwealth Women's Entrepreneurship Accelerator (CWEA)  เป็นความร่วมมือเชิงกลยุทธ์จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่ายจากทั้ง CBWN, Global Entrepreneurship Network UK (GEN UK) และ Oxentia ซึ่งเป็นการสนองตอบโดยตรงต่อการพัฒนาสามประการ ได้แก่ ข้อตกลงโดยหัวหน้ารัฐบาลเครือจักรภพทั้งหมดในลอนดอนในปี 2561 “ในการทำงานเพื่อเพิ่มจำนวนและการเพิ่มอัตราความสำเร็จของธุรกิจที่มีผู้หญิงเป็นเจ้าของ การทำลายอุปสรรคทางเพศในทุกภาคส่วน และเพิ่มโอกาสให้สตรีในการค้าขายกับต่างประเทศ” และจากการยอมรับในการประชุม G20 ในปี 2563 ว่า “ก่อนนี้ เราได้พลาดโอกาสไปในการจัดการกับช่องว่างความเหลื่อมล้ำ ที่ต้องการการดำเนินการในทันที ซึ่งก็คือการทำให้ผู้หญิงอยู่ในงานและพื้นที่ทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ที่กำลังผุดขึ้น” และแผนเร่งรัดทั่วโลกของ UN หรือ UN Global Acceleration Plan  เพื่อพัฒนาความเท่าเทียมทางเพศภายในปี 2569 และแนวร่วมปฏิบัติด้านความยุติธรรมทางเศรษฐกิจและสิทธิและเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ Action Coalitions on Economic Justice and Rights and Technology and Innovation ที่เปิดตัวในปี 2564

ความร่วมมือครั้งใหม่กับ CBWN เพื่อสนับสนุน CWEA จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับขอบเขตการดำเนินงานทางภูมิศาสตร์ของ WEA ทั่วทั้ง 54 ประเทศที่มีความหลากหลายของเครือจักรภพทั้งในแอฟริกา เอเชีย อเมริกา ยุโรป และแปซิฟิก โดยมี 32 ประเทศที่ถูกจัดเป็น “รัฐขนาดเล็ก” รัฐขนาดเล็กมีความเสี่ยงเป็นพิเศษต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความท้าทายด้านการพัฒนา ซึ่งรวมถึงความไม่เท่าเทียมกันทางเพศ อีกด้วย

นอกเหนือจากการขยายขอบเขตงานพื้นฐานของ WEA และ CBWN แล้ว การเป็นหุ้นส่วนยังจะมุ่งเน้นอย่างมากที่นโยบายและการสนับสนุนเพื่อความก้าวหน้าในการเปลี่ยนแปลงระบบที่มีส่วนร่วมกับรัฐสมาชิกของเครือจักรภพ และใช้ประโยชน์จากเครือข่ายขององค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักในการสนับสนุนสตรีในธุรกิจ หรือผู้ประกอบการสตรีในทั่ว เครือจักรภพ

“เราทราบดีว่าการเป็นหุ้นส่วนระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการมีส่วนร่วมเป็นสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่ผู้ประกอบการสตรีจากภาคส่วนต่าง ๆ ทั่วโลกต้องการ” Deborah Gibbins ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ Mary Kay Inc. กล่าว “WEA รู้สึกตื่นเต้นที่ได้ร่วมมือกับ Commonwealth Businesswomen’s Network และ Commonwealth Women's Entrepreneurship Accelerator ความร่วมมือของเราจะเน้นไปที่การเพิ่ม ขยายผล และเร่งผลกระทบ เมื่อเรามารวมตัวกันเรามีพลังมากขึ้นด้วยกัน และฉันหวังว่าจะได้ร่วมเดินทางไปกับการดำเนินการร่วมกันเพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ SDGs”

“เครือข่ายธุรกิจสตรีเครือจักรภพมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นพันธมิตรกับโครงการเร่งสร้างผู้ประกอบการสตรีแห่งสหประชาชาติในโครงการริเริ่มที่สำคัญโครงการนี้ ทั้งนี้เพื่อให้เราสามารถปลดล็อกและปลดปล่อยพลังและศักยภาพสำหรับผู้หญิงที่มีภูมิหลังที่หลากหลายมากขึ้น” Freda Miriklis ประธานเครือข่ายธุรกิจสตรีเครือจักรภพกล่าว “ด้วยความร่วมมือครั้งนี้ เราจะสามารถควบคุมทรัพย์สินส่วนรวมของเราได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น – สำหรับผู้หญิง ชุมชนของพวกเขา และเด็กผู้หญิงทุก ๆ คนจะได้รับแรงบันดาลใจจากเรื่องราวของพวกเขา”

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการเร่งสร้างผู้ประกอบการสตรี หรือ Women's Entrepreneurship Accelerator โปรดไปที่ we-accelerate.com.

เกี่ยวกับ the Women’s Entrepreneurship Accelerator

Women's Entrepreneurship Accelerator (WEA) เป็นโครงการริเริ่มแบบพหุภาคีในการประชุมผู้ประกอบการสตรี 5 หน่วยงาน องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ศูนย์การค้าระหว่างประเทศ (ITC) UN Global Compact (UNGC) โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) UN Women และ Mary Kay Inc. เพื่อเพิ่มอำนาจให้ผู้ประกอบการสตรี 5 ล้านคนภายในปี 2573

เป้าหมายสูงสุดของโครงการนี้คือการเพิ่มผลกระทบด้านการพัฒนาของผู้ประกอบการสตรีให้มากที่สุดในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) โดยการสร้างระบบนิเวศที่เอื้ออำนวยสำหรับผู้ประกอบการสตรีทั่วโลกโครงการเร่ง หรือ Accelerator เป็นตัวอย่างของพลังการเปลี่ยนแปลงของการเป็นหุ้นส่วนหลายฝ่ายที่มีความโดดเด่นไม่เหมือนใคร เพื่อใช้ประโยชน์จากพลังและศักยภาพของผู้ประกอบการสตรี

เรียนรู้เพิ่มเติมที่  we-accelerate. ติดตามเราที่ Twitter (@We_Accelerator), Instagram (@we_accelerator), Facebook (@womensentrepreneurshipaccelerator), LinkedIn (@womensentrepreneurshipaccelerator)

เกี่ยวกับ the Commonwealth Businesswomen’s Network

เครือข่าย Commonwealth Businesswomen’s Network (CBWN) ทำงานร่วมกับผู้หญิงในธุรกิจโดยเชื่อมโยงรัฐบาลและภาคเอกชนเพื่อส่งเสริม เริ่มดำเนินงาน และปลูกฝังการเสริมพลังอำนาจทางเศรษฐกิจของสตรี ซึ่งทำได้ด้วยการนำเสนอกิจกรรม ความคิดริเริ่ม ผลิตภัณฑ์ และบริการที่เน้นการค้า ความสามารถ และการฝึกอบรม เราเป็นองค์กรที่ได้รับการรับรองเพียงองค์กรเดียวที่มุ่งเน้นการเสริมอำนาจทางเศรษฐกิจของสตรี และได้รับการยอมรับโดยตรงจากรัฐบาล 54 แห่งทั่วทั้ง 6 ทวีป เรียนรู้เพิ่มเติมที่ www.cbwn.org

เกี่ยวกับ the Commonwealth Women’s Entrepreneurship Accelerator

Commonwealth Women's Entrepreneurship Accelerator เป็นความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่ายเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการของสตรี ซึ่งก่อตั้งขึ้นจากผลของการประชุม Commonwealth Women's Entrepreneurship Summit (CWES) ครั้งแรกในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งเป็นงานระดับโลกครั้งแรกที่มุ่งเน้นที่สตรีในภาคส่วนเทคโนโลยีเกิดใหม่ ทั้งนี้ CWES ถูกจัดขึ้นโดย เครือข่ายธุรกิจสตรีเครือจักรภพ  เครือข่ายผู้ประกอบการระดับโลก รัฐบาลสหราชอาณาจักร (Women in Innovation Network, โครงการ Innovation UK); และเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีที่ใหญ่ที่สุดในแอฟริกา (AWEP: African Women's Entrepreneurship Program) อนึ่ง Commonwealth Women's Entrepreneurship Accelerator เป็นความร่วมมือระหว่างเครือข่าย Commonwealth Businesswomen's Network, Global Entrepreneurship Network-UK และ Oxentia เรียนรู้เพิ่มเติมที่ www.thecwea.org

เกี่ยวกับ Mary Kay

Mary Kay ซึ่งเป็นหนึ่งในบุคคลที่ฉีกกฎเกณฑ์แบบเดิม ได้ก่อตั้งบริษัทด้านความงามของเธอมานานกว่า 58 ปี โดยมีเป้าหมายสามประการ คือ มอบโอกาสที่คุ้มค่าสำหรับผู้หญิง ผลิตภัณฑ์ที่ไม่อาจต้านทานได้ และการทำให้โลกนี้น่าอยู่ขึ้น ความฝันดังกล่าวได้กลายเป็นบริษัทที่มีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์โดยมีพนักงานขายอิสระหลายล้านคนในเกือบ 40 ประเทศ Mary Kay ยังทุ่มเทให้กับการค้นคว้าวิทยาศาสตร์เบื้องหลังความงามและเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ดูแลผิวที่ทันสมัยเครื่องสำอางค์สี น้ำหอม และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Mary Kay มุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างศักยภาพของผู้หญิงและครอบครัวด้วยการร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ จากทั่วโลกโดยมุ่งเน้นไปที่การสนับสนุนการวิจัยโรคมะเร็ง การปกป้องผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงภายในครัวเรือน การทำให้ชุมชนของเราสวยงาม และการส่งเสริมเด็ก ๆให้ทำตามความฝันของตน ดังนั้นวิสัยทัศน์อันดั้งเดิมของ Mary Kay Ash ในคอนเซปท์ ก้าวไปด้วยกันทีละลิปสติกยังคงส่องสว่างนำทางต่อไป อ่านเพิ่มเติมที่

marykayglobal.com

ดูเวอร์ชันต้นฉบับบน 6businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20211027005291/en/

ติดต่อ:

Mary Kay Inc. Corporate Communications
marykay.com/newsroom
(+1) 972.687.5332 or   media@mkcorp.com

เนื้อหาใจความในภาษาต้นฉบับของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นฉบับที่เชื่อถือได้และเป็นทางการ การแปลต้นฉบับนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และควรนำไปเทียบเคียงอ้างอิงกับเนื้อหาในภาษาต้นฉบับ ซึ่งเป็นฉบับเดียวที่มีผลทางกฎหมาย