Mary Kay Inc. ให้การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจของสตรีและความเท่าเทียมทางเพศผ่านชุดกระบวนการที่มาพร้อมกับความมุ่งมั่นและความร่วมมือครั้งสำคัญทั่วโลก

Logo

ดัลลาส–(BUSINESS WIRE)–20 ก.ค. 2564

Mary Kay Inc., ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนระดับโลกด้านการเสริมสร้างพลังอำนาจและการเป็นผู้ประกอบการของผู้หญิง ได้สานต่อความมุ่งมั่นในการผลักดันความเท่าเทียมทางเพศ โดยการเผยแพร่เอกสารแสดงจุดยืนในการต้อนรับยุทธศาสตร์ความเท่าเทียมทางเพศของคณะกรรมาธิการยุโรปสำหรับปี 2563 – 2568 พร้อม ๆ ไปกับการเข้าร่วม Generation Equality Forum Global Action Coalitions หรือ แนวร่วมปฏิบัติการของการประชุมยุคสมัยแห่งความเท่าเทียม

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นแบบมัลติมีเดีย ดูฉบับเต็มได้ที่นี่: https://www.businesswire.com/news/home/20210720005347/en/

This month, Mary Kay also joined the “Drivers of change” Program at the Generation Equality Forum in Paris, France (June 30 - July 2). (Graphic: Mary Kay Inc.)

ในเดือนนี้ Mary Kay ยังได้เข้าร่วมโครงการ “ผู้ผลักดันเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง หรือ Drivers of change” ที่ Generation Equality Forum ในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส (ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม (กราฟิก: Mary Kay Inc.)

เอกสารแสดงจุดยืนซึ่งสามารถอ่านได้ ที่นี่ สะท้อนถึงกลยุทธ์ของสหภาพยุโรปเกี่ยวกับความเท่าเทียมทางเพศ โดยจากข้อมูลของสหภาพยุโรป “ยุทธศาสตร์นี้นำเสนอวัตถุประสงค์เชิงนโยบายและการดำเนินการเพื่อสร้างความก้าวหน้าที่สำคัญภายในปี 2568 ซึ่งจะนำไปสู่ยุโรปที่เท่าเทียมกันทางเพศ เป้าหมายคือการสร้างสหภาพที่ผู้หญิงและผู้ชาย เด็กหญิงและเด็กชาย ผู้ที่มีความแตกต่างหลากหลายกันทั้งหมด ให้มีอิสระที่จะดำเนินตามเส้นทางชีวิตที่เลือกได้เอง มีโอกาสเท่าเทียมกันในการเติบโต และความสามารถในการมีส่วนร่วม และเป็นผู้นำสังคมยุโรปของเราอย่างเท่าเทียมกัน”

“กฎหมายที่กีดกันการเลือกปฏิบัติ อคติทางเพศ การเหมารวม ความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กผู้หญิง ล้วนแต่เป็นปัญหาระดับโลก และต้องได้รับการจัดการร่วมกับภาครัฐและเอกชน และจากองค์กรภาคประชาสังคมทั่วโลก” Julia Simon ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายและความหลากหลายที่ Mary Kay. กล่าว “การบรรลุความเท่าเทียมกันทางเพศมีความสำคัญต่อการอยู่รอดของโลกและการสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนและเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาใหม่”

ในเดือนนี้ Mary Kay ยังได้เข้าร่วมโครงการ “ผู้ผลักดันเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง หรือ Drivers of Change” ที่ฟอรัมความเท่าเทียมกันจากรุ่นสู่รุ่น หรือ the Generation Equality Forum ในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส (30 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม)  การประชุม Generation Equality Forum ซึ่งจัดโดย UN Women และร่วมเป็นเจ้าภาพโดยรัฐบาลของเม็กซิโกและฝรั่งเศส ซึ่งเกิดขึ้น 26 ปีหลังจากปฏิญญาปักกิ่ง ถือเป็น “ช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดในยุคนี้ที่จะลงทุนในความเท่าเทียมทางเพศและเร่งดำเนินการณ์เพื่อความปลอดภัย ความเป็นผู้นำ และโอกาสทางเศรษฐกิจของผู้หญิง1

Julia Simon เข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ “การสร้างกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีความเป็นธรรมทางเพศ” โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับอุปสรรคที่ซับซ้อนและที่เชื่อมโยงกันในการเป็นผู้ประกอบการของผู้หญิง และการส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างที่คำนึงถึงความเสอภาคทางเพศ โดย 1 ใน 3 ของธุรกิจในโลกมีผู้หญิงเป็นเจ้าของ2 แต่มีผู้หญิงชนะการประมูลเพียงร้อยละ 1ในสัญญาการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐบาลและองค์กรขนาดใหญ่ เท่านั้น3 นอกจากนี้ ยังมีวิทยากรร่วมแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกและคำแนะนำที่เป็นรูปธรรมซึ่งพิสูจน์ได้จากเส้นทางของตนเองเกี่ยวกับวิธีการนำกลยุทธ์ การจัดซื้อจัดจ้างที่มีความเป็นธรรมทางเพศ หรือ GRP มาใช้

ณ งาน ประชุม Paris Forum ครั้งนี้ Mary Kay ยังได้เข้าร่วมกลุ่มพันธมิตรแนวร่วมปฏิบัติการของการประชุมยุคสมัยแห่งความเท่าเทียมผ่านความมุ่งมั่นด้านนโยบาย โครงการ และการสนับสนุน ในด้านความยุติธรรมทางเศรษฐกิจและสิทธิ การดำเนินการสตรีนิยมเพื่อความยุติธรรมด้านสภาพอากาศ ความรุนแรงตามเพศ และนวัตกรรมกับเทคโนโลยี โดยมีผู้คนเกือบ 50,000 คน มีส่วนร่วมในฟอรัมซึ่งรวบรวมผู้มีความมุ่งมั่นในการมีส่วนร่วมกว่า 1,000 ราย เป็นจำนวนการลงทุนกว่า 40,000 ล้าน สำหรับความเท่าเทียมกันทางเพศเพื่อสนับสนุนแผน 5 ปีเพื่อสร้างความเท่าเทียมกันใน 6 ด้านของการดำเนินการ

การมีส่วนร่วมเหล่านี้ เป็นความพยายามชุดล่าสุดของโครงการสนับสนุนของ Mary Kay ในการเสริมอำนาจทางเศรษฐกิจของสตรีและความเท่าเทียมทางเพศในการประชุมระดับสูงทั่วโลก ควบคู่ไปกับการเป็นพันธมิตรกับ UN และพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ในท้องถิ่น

  • เมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2564 Deborah Gibbins ซีโอโอของ Mary Kay ได้เข้าร่วมการประชุม UN Global Compact Target Gender Equality เพื่อหารือเกี่ยวกับวิธีที่ Mary Kay ส่งเสริมผู้ประกอบการสตรีในเกือบ 40 ประเทศ Gibbins เน้นย้ำข้อมูลที่ได้รับการเปิดเผยครั้งใหม่โดยธนาคารโลก4 ซึ่งเผยให้เห็นว่าโดยเฉลี่ยแล้ว ผู้หญิงทั่วโลกมีสิทธิตามกฎหมายสามในสี่ของผู้ชาย เธอท้าทายบริษัทต่าง ๆ ให้ยืนหยัดต่อต้านการเลือกปฏิบัติทางกฎหมายและสนับสนุนการปฏิรูปเพื่อปิดช่องว่าง เพื่อทำให้ผู้หญิงสามารถบรรลุศักยภาพสูงสุดได้ โดยในงานนี้มีการรวบรวมผู้คนกว่า 5,000 คนจากภาคธุรกิจ องค์การสหประชาชาติ ประเทศสมาชิก และองค์กรภาคประชาสังคม จากกว่า 100 ประเทศ โดย ร้อยละ 75 ของผู้เข้าร่วมเป็นตัวแทนของภาคเอกชน
  • เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2564 ได้มีการประชุมนอกรอบของคณะกรรมาธิการว่าด้วยสถานภาพสตรี (CSW65) ซึ่ง Gibbins ได้เข้าร่วมกลุ่มการประชุมที่จัดโดย Women's Empowerment Accelerator (WEA) ในหัวข้อ “Women Leading Economic Recovery Through Entrepreneurship หรือ การที่ผู้หญิงเป็นผู้นำการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจผ่านการเป็นผู้ประกอบการ” ซึ่งเธอได้เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการ ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อช่วยสร้างระบบนิเวศที่เอื้ออำนวยสำหรับผู้ประกอบการสตรี ทั้งนี้ The Women's Entrepreneurship Accelerator ซึ่ง ก่อตั้งขึ้นโดย Mary Kay ร่วมกับหน่วยงานของ UN 5 แห่ง ได้รับการนำเสนอเป็นตัวอย่างของการสร้างผลกระทบที่เป็นเอกลักษณ์ของความร่วมมือหลายฝ่ายในการเร่งสร้างการเปลี่ยนแปลง
  • เมื่อวันที่ 26 มีนาคม-4 เมษายน Edita Szabóová ผู้จัดการทั่วไปของ Mary Kay สาธารณรัฐเช็กและสโลวาเกีย ได้ร่วมประชุม Equal Pay Day ซึ่งเธอได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของ “ผู้หญิงที่สนับสนุนผู้หญิง” และเน้นย้ำถึงงานของ Mary Kay ในการสนับสนุนผู้หญิงที่เป็นผู้ประกอบการ ผ่านการฝึกอบรม ความเป็นผู้นำ และการให้คำปรึกษา “เมื่อผู้หญิงมารวมตัวกัน เราสามารถบรรลุสิ่งพิเศษเพื่อประโยชน์ของผู้หญิงและมนุษยชาติในวงกว้างได้ เพราะเรารู้ว่าถ้าเราอุ้มชูผู้หญิงหนึ่งคน ก็เท่ากับเป็นการอุ้มชูผู้หญิงทั้งหมด ทั้งนี้ หัวใจของการทำงานของ Mary Kay คือการพัฒนาและฝึกอบรมผู้ประกอบการซึ่งในทางกลับกันจะทำให้พวกเขาสร้างธุรกิจ เรื่องราว และมรดกของตนเองสำหรับลูกสาวทั้งหลายของพวกเขาได้” Szabóová กล่าว
  • เมื่อวันที่ 15-16 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ที่งาน UN Global Compact Leaders Summit ที่จัดขึ้น Gibbins ได้พูดในเวทีหลักเรื่อง “Women In Sustainability: Innovating In A Man's World” ซึ่งสนับสนุนให้ผู้ประกอบการสตรีเป็นแบบอย่างที่จำเป็นต่อเศรษฐกิจและสังคม นอกจากนี้ เธอยังเน้นย้ำถึงภารกิจที่สำคัญของ Women's Entrepreneurship Accelerator ซึ่งก่อตั้งโดย Mary Kay ร่วมกับพันธมิตรหน่วยงานของ UN 5 ราย ได้แก่ UN Women, UN Global Compact, International Trade Center, International Labour Organisation และ UN Development Program Accelerator ว่ามีความมุ่งมั่นที่จะให้ความรู้และส่งเสริมผู้ประกอบการสตรี 5 ล้านคนในอีก 10 ปีข้างหน้า “ผู้ประกอบการสตรีจะมีบทบาทสำคัญในการฟื้นตัวที่ประสบความสำเร็จหลังจากการระบาดของโรค นี่คือเหตุผลที่ทำไมภารกิจของ Women's Entrepreneurship Accelerator เกิดขึ้นในเวลาที่เหมาะเจาะ และนี่คือเหตุผลที่ผู้ประกอบการสตรีจึงต้องการกรอบการทำงานในระดับที่ใหญ่ขนาดนี้” Gibbins กล่าว การประชุมสุดยอดประจำปีได้มีการประชุมผู้นำกว่า 25,000 คนจากภาคธุรกิจ รัฐบาล สหประชาชาติ และภาคประชาสังคม เพื่อให้รับทราบความคืบหน้าและผลักดันการดำเนินการร่วมกันเพื่อบรรเทาวิกฤตสภาพภูมิอากาศ การระบาดใหญ่ทั่วโลก ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ และความไม่เท่าเทียมกันทางสังคม
  • เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม ที่เมือง Ekaterinburg ทาง Mary Kay ได้เข้าร่วมงาน International Industrial Trade Fair INNOPROM-2021 ซึ่งเป็นเวทีอุตสาหกรรม การค้า และการส่งออกหลักในรัสเซีย วิทยากรรับเชิญในการอภิปรายถูกจัดโดย UN Women ในหัวข้อ “UN Women Programs for the Promotion and Development of Gender-Based Entrepreneurship หรือ โครงการ UN Women เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการโดยคำนึงถึงความเท่าเทียมทางเพศ” Mary Kay เน้นย้ำถึงความสำคัญอย่างยิ่งยวดของกลยุทธ์การจัดซื้อจัดจ้างที่ตอบสนองต่อความเท่าเทียมทางเพศ และเน้นว่าการระบาดครั้งใหญ่ของโรคยังนำโอกาสพิเศษมาสู่ความก้าวหน้า การดำเนินการ และการสนับสนุนธุรกิจสตรีทั่วโลก

เกี่ยวกับ Mary Kay

Mary Kay ซึ่งเป็นหนึ่งในบุคคลที่ฉีกกฎเกณฑ์แบบเดิม ได้ก่อตั้งบริษัทด้านความงามของเธอมานานกว่า 58 ปี โดยมีเป้าหมายสามประการ คือ มอบโอกาสที่คุ้มค่าสำหรับผู้หญิง ผลิตภัณฑ์ที่ไม่อาจต้านทานได้ และการทำให้โลกนี้น่าอยู่ขึ้น ความฝันดังกล่าวได้กลายเป็นบริษัทที่มีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์โดยมีพนักงานขายอิสระหลายล้านคนในเกือบ 40 ประเทศ Mary Kay ยังทุ่มเทให้กับการค้นคว้าวิทยาศาสตร์เบื้องหลังความงามและเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ดูแลผิวที่ทันสมัยเครื่องสำอางค์สี น้ำหอม และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Mary Kay มุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างศักยภาพของผู้หญิงและครอบครัวด้วยการร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ จากทั่วโลกโดยมุ่งเน้นไปที่การสนับสนุนการวิจัยโรคมะเร็ง การปกป้องผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงภายในครัวเรือน การทำให้ชุมชนของเราสวยงาม และการส่งเสริมเด็ก ๆให้ทำตามความฝันของตน ดังนั้นวิสัยทัศน์อันดั้งเดิมของ Mary Kay Ash ในคอนเซปท์ ก้าวไปด้วยกันทีละลิปสติกยังคงส่องสว่างนำทางต่อไป อ่านเพิ่มเติมที่ www.marykay.com

1 https://forum.generationequality.org/home

2 ธนาคารโลก (2563). Enterprise Surveys, World Bank Gender Data Portal อ้างอิงจากบล็อก ธนาคารโลก (2563) Women entrepreneurs needed – stat!

3 Vazquez และ Sherman (2557). อ้างอิงโดย UN Women (2560) The Power of Procurement: How to source from women-owned businesses.

4 Women, Business and the Law, 2021. รายงาน ซึ่งมาจากการดำเนินการใน 190 ประเทศ

ดูเวอร์ชันต้นฉบับบน businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20210720005347/en/

ติดต่อ:

ฝ่ายการสื่อสารองค์กร Mary Kay Inc.

Marykay.com/newsroom

(+1) 972.687.5332 หรือ media@mkcorp.com

เนื้อหาใจความในภาษาต้นฉบับของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นฉบับที่เชื่อถือได้และเป็นทางการ การแปลต้นฉบับนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และควรนำไปเทียบเคียงอ้างอิงกับเนื้อหาในภาษาต้นฉบับ ซึ่งเป็นฉบับเดียวที่มีผลทางกฎหมาย