Monde Nissin ส่งใบยื่นขอลงทะเบียนสำหรับการเสนอขายต่อสาธารณะครั้งแรก กับสำนักงาน ก.ล.ต. ของฟิลิปปินส์

Logo

ห้ามเผยแพร่หรือจัดจำหน่ายในสหรัฐอเมริกา พื้นที่เศรษฐกิจยุโรป สหราชอาณาจักร แคนาดา ญี่ปุ่น และออสเตรเลีย

เมืองมาคาติ, ฟิลิปปินส์–(BUSINESS WIRE)–4 มี.ค. 2564

Monde Nissin Corporation (“ Monde Nissin”) ประกาศในวันนี้ว่า บริษัท ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของฟิลิปปินส์ เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (“การเสนอขาย”) โดย Monde Nissin วางแผนที่จะออกหุ้นมากถึง 3,600 ล้านหุ้น ในราคาสูงถึง 17.50 เปโซต่อหุ้น คาดว่าอาจจะได้รับรายได้รวมสูงสุด 63,000 ล้านเปโซ จากการเสนอขายนี้ที่ไม่รวมรายได้จากการใช้สิทธิในการจัดสรรหุ้นเกินมูลค่าสูงสุด 15% ของจำนวนหุ้นที่เสนอขายจำนวน 3,600 ล้านหุ้น โดยปกติแล้วส่วนลดและค่าคอมมิชชั่นในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการเสนอขายอื่น ๆ ที่ Monde Nissin ต้องชำระ จะถูกหักออกจากรายได้รวมของการเสนอขาย รายได้สุทธิที่ได้รับจะถูกนำไปใช้ในการขยายและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตและเทคโนโลยีรวมถึงธุรกิจในสหราชอาณาจักรและตลาดสำคัญอื่น ๆ ระยะเวลาของการเสนอขาย สำหรับราคาเสนอสุดท้าย จำนวนหุ้นเสนอซื้อสุดท้าย และการจัดสรรเงินนั้นจะขึ้นอยู่กับสภาวะตลาด สถานการณ์รอบ ๆ ข้อเสนอ และขึ้นอยู่กับการได้รับการอนุมัติตามกฎข้อบังคับที่จำเป็น อีกด้วย

UBS AG สาขาสิงคโปร์จะทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานระดับโลกร่วมแบบ Lead Left  ส่วน Citigroup Global Markets Limited, Credit Suisse (Singapore) Limited และ J.P. Morgan Securities plc จะทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานร่วมระดับโลกสำหรับการเสนอขาย ส่วน BDO Capital & Investment Corporation, BPI Capital Corporation และ First Metro Investment Corporation จะเป็นผู้นำการจัดจำหน่ายในท้องถิ่น

ได้มีการยื่นร่างหนังสือเวียนการเสนอขายเบื้องต้นพร้อมแบบแสดงรายการข้อมูลเพื่อตรวจสอบและอนุมัติของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฟิลิปปินส์และตลาดหลักทรัพย์ฟิลิปปินส์ไว้แเลว สำเนาของแบบร่างข้อเสนอเบื้องต้นเกี่ยวกับข้อเสนอมีอยู่ในเว็บไซต์ของ Monde Nissin ที่ www.mondenissin.com.

แบบแสดงรายการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์เหล่านี้ได้ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของฟิลิปปินส์แล้ว แต่ยังไม่มีผลบังคับใช้ ห้ามขายหลักทรัพย์เหล่านี้หรือตอบรับข้อเสนอขายก่อนเวลาที่แบบแสดงรายการข้อมูลจะมีผลบังคับใช้ ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ไม่ถือเป็นการเสนอขายหรือการชักชวนให้เสนอซื้อ และจะไม่มีการขายหลักทรัพย์เหล่านี้ในเขตอำนาจศาลใด ๆ ซึ่งการเสนอการชักชวนหรือการขายดังกล่าวจะไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้น ๆ ก่อนที่จะมีการจดทะเบียนหรือมีคุณสมบัติภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของเขตอำนาจศาลดังกล่าว

เอกสารฉบับนี้ไม่ได้มีไว้สำหรับการแจกจ่ายไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในหรือในสหรัฐอเมริกา (รวมถึงดินแดนและทรัพย์สินรัฐใด ๆ ของสหรัฐอเมริกาและ District of Columbia) การสื่อสารนี้ไม่ใช่ข้อเสนอและไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการเสนอขายหลักทรัพย์ใด ๆ ในสหรัฐอเมริกาหรือที่อื่น ๆ หลักทรัพย์ที่อ้างถึงในที่นี้ยังไม่ได้รับและจะไม่ได้รับการจดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาปี 2476 (พระราชบัญญัติหลักทรัพย์) หรือกับหน่วยงานกำกับดูแลหลักทรัพย์ของรัฐหรือเขตอำนาจศาลอื่น ๆ ของสหรัฐอเมริกาและไม่สามารถเสนอขายหรือขายได้ภายในสหรัฐอเมริกายกเว้น มีข้อยกเว้นหรือในการทำธุรกรรมที่ไม่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดการจดทะเบียนของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ จะไม่มีการร้องขอเงินหลักทรัพย์หรือสิ่งตอบแทนอื่นใดจากการสื่อสารของเอกสารนี้หรือข้อมูลที่มีอยู่ในที่นี้ และจะไม่มีการยอมรับการเสนอตอบใด ๆ ที่เกิดจากการสื่อสารครั้งนี้หรือจากข้อมูลที่อยู่ในที่นี้

เกี่ยวกับ Monde Nissin

Monde Nissin Corporation เป็นบริษัทอาหารและเครื่องดื่มระดับโลกซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ในฟิลิปปินส์ โดยมีพอร์ตโฟลิโอผลงานที่มีแบรนด์ชั้นนำที่มีชื่อเสียงมากมายและหลากหลายตลาดในหมวดหมู่ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ซึ่งรวมไปถึง ก๋วยเตี๋ยว Lucky Me! , แครกเกอร์ SkyFlakes, แครกเกอร์ Fita, ขนมอบ Monde และผลิตภัณฑ์ทางเลือกแทนการใช้เนื้อสัตว์ Quorn โดย บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คนและโลกใบนี้และสร้างโซลูชันที่ยั่งยืนสำหรับความมั่นคงด้านอาหาร ความทะเยอทะยานดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเราในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีรสชาติอร่อย มีคุณค่าทางโภชนาการดีขึ้น และเป็นผลดีสำหรับโลกใบนี้ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.mondenissin.com.

เกี่ยวกับ Quorn

Quorn Foods เป็นผู้นำตลาดระดับโลกในด้านโปรตีนที่ดีต่อสุขภาพและมีความยั่งยืน บริษัทซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในเมือง Stokesley รัฐนอร์ทยอร์กเชียร์ในสหราชอาณาจักร นำเสนอผลิตภัณฑ์รสชาติยอดเยี่ยมมากมายเพื่อดึงดูดกลุ่มคนที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วที่ต้องการลดการบริโภคเนื้อลง บริษัทมีพนักงานประมาณ 1,000 คนและส่งออกไปยัง 20 ประเทศทั่วโลก รวมถึงออสเตรเลีย สิงคโปร์ และสหรัฐอเมริกา Quorn®เป็นหนึ่งในแบรนด์ FMCG 40 อันดับแรกของสหราชอาณาจักร ส่วน Quorn Foods Ltd เป็นกลุ่มบริษัทซึ่งรวมถึงบริษัทการค้าหลักอย่าง Marlow Foods Ltd. อนึ่ง Quorn Foods Ltd ครอบคลุมการดำเนินงานระหว่างประเทศทั้งหมดของ Quorn® และ Cauldron™ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  www.quorn.co.uk.

ดูเวอร์ชันต้นฉบับบน businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20210304005416/en/

ติดต่อสำหรับสื่อ:

สื่อจากฟิลิปปินส์

Monde Nissin

Mark Tiangco

corp.comm@mondenissin.com

สื่อต่างประเทศ

Sard Verbinnen & Co

Ron Low, Jay Qin และ Eve Young

MondeNissin-SVC@sardverb.com

เนื้อหาใจความในภาษาต้นฉบับของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นฉบับที่เชื่อถือได้และเป็นทางการ การแปลต้นฉบับนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และควรนำไปเทียบเคียงอ้างอิงกับเนื้อหาในภาษาต้นฉบับ ซึ่งเป็นฉบับเดียวที่มีผลทางกฎหมาย