การประกวดออกแบบโลโก้และคำวลีสำหรับครบรอบ 50 ปี แห่งมิตรภาพและความร่วมมืออาเซียน-ญี่ปุ่น

Logo

ปิดการรับสมัคร: 15 มิถุนายน 2565

โตเกียว–(BUSINESS WIRE)–11 เมษายน 2565

ศูนย์อาเซียน-ญี่ปุ่น (AJC) ได้เปิดตัวแบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์บนเว็บไซต์เพื่อรับใบสมัครสำหรับการประกวดการออกแบบโลโก้และคำวลีสำหรับฉลองครบรอบ 50 ปีแห่งความสัมพันธ์อาเซียน – ญี่ปุ่น ซึ่งจัดโดยรัฐบาลของประเทศสมาชิกอาเซียนและญี่ปุ่น (Governments of ASEAN Member States and Japan) โดยความร่วมมือกับสำนักเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat) และ AJC การประกวดนี้เปิดให้ทุกชาติของประเทศสมาชิกอาเซียนและญี่ปุ่น ทั้งนี้ปิดการรับสมัครในวันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565

เอกสารประชาสัมพันธ์นี้มีเนื้อหามัลติมีเดีย ดูฉบับเต็มได้ที่นี่: https://www.businesswire.com/news/home/20220401005161/en/

The 50th Year of ASEAN-Japan Logo design and catchphrase contest flyer (Graphic: Business Wire)

ใบปลิวการประกวดการออกแบบโลโก้และคำวลีอาเซียน-ญี่ปุ่น ครบรอบ 50 ปี (กราฟิก: Business Wire)

ในปี 2566 นับเป็นการฉลองเพื่อเป็นการระลึกถึงครบรอบ 50 ปี ของความสัมพันธ์อาเซียน-ญี่ปุ่น รัฐบาลของประเทศสมาชิกอาเซียนและญี่ปุ่นจะเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี ของมิตรภาพและความร่วมมืออาเซียน-ญี่ปุ่นกับกิจกรรมฉลองและโครงการแลกเปลี่ยนที่หลากหลายในปี 2566 และยังสนับสนุนให้พลเมืองของตนเข้าร่วมในการเฉลิมฉลองความสำเร็จครั้งนี้ด้วย

ด้วยเหตุนี้การประกวดจึงจัดขึ้นเพื่อเชิญชวนให้ประชาชนเสนอแนวคิดในการออกแบบโลโก้และคำวลีที่สะท้อนถึงมิตรภาพและความร่วมมือครบรอบ 50 ปี

1. ภาพรวม – การประกวดการออกแบบโลโก้และคำวลี

(1)

คุณสมบัติ: การประกวดนี้เปิดให้ทุกชาติในประเทศสมาชิกอาเซียนและญี่ปุ่น

(2)

วิธีสมัคร: ส่งแบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ AJC ตามลิงก์ด้านล่าง

https://www.asean.or.jp/en/ajc/50th-logo-catchphrase/

(3)

ปิดการรับสมัคร: วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565

(4)

การคัดเลือก: ผลงานจะได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบจากผู้จัดการประกวด ผู้ชนะเลิศจำนวนหนึ่งท่านและรองชนะเลิศจำนวนสองท่านสำหรับโลโก้และคำวลีจะถูกคัดเลือก

(5)

การประกาศผล: ผลการประกวดจะประกาศในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน (ASEAN Post-Ministerial Conference) กับญี่ปุ่น และหลังจากนั้นจะเผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักเลขาธิการอาเซียนและ AJC ตามลำดับ

2. เงื่อนไขที่จำเป็น

  • ผู้สมัครแต่ละท่านอาจสมัครทั้งโลโก้และวลีหรืออย่างใดอย่างหนึ่ง
  • ผู้สมัครแต่ละท่านสามารถส่งได้เพียงหนึ่งผลงานและถ้าปรากฎมีหลายผลงานจากผู้เข้าประกวดคนเดียวกันจะไม่ได้รับการพิจารณา
  • ผลงานจะไม่ถูกส่งกลับไปยังผู้สมัคร

3. สิ่งสำคัญที่ควรทราบ

ผลงานควรเป็นผลงานที่ใหม่และยังไม่มีการเผยแพร่มาก่อน และเป็นต้นฉบับสำหรับการประกวดครบรอบ 50 ปีแห่งมิตรภาพและความร่วมมืออาเซียน-ญี่ปุ่นเท่านั้น สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาตรวจสอบแนวทางการสมัครที่มีอยู่ในหน้าเพจแบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์ได้ที่: https://www.asean.or.jp/en/ajc/50th-logo-catchphrase/

4. การติดต่อสอบถาม

ศูนย์อาเซียน – ญี่ปุ่น (ASEAN-Japan Centre)
inquiries50th@asean.or.jp

ดูเวอร์ชันต้นฉบับบน businesswire.comhttps://www.businesswire.com/news/home/20220401005161/en/

ติดต่อ:

ASEAN-Japan Centre (AJC) PR Unit
Tomoko Miyauchi (MS)
URL: https://www.asean.or.jp/en/
TEL: +81-3-5402-8118
E-mail: toiawase_ga@asean.or.jp

เนื้อหาใจความในภาษาต้นฉบับของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นฉบับที่เชื่อถือได้และเป็นทางการ การแปลต้นฉบับนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และควรนำไปเทียบเคียงอ้างอิงกับเนื้อหาในภาษาต้นฉบับ ซึ่งเป็นฉบับเดียวที่มีผลทางกฎหมาย