Zeavola Resort ได้ลงนามในปฏิญญาเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของ UNESCO ในฐานะหนึ่งในโรงแรมแห่งแรกในประเทศไทย

Logo

โตเกียว–(BUSINESS WIRE)–16 พ.ย. 2563

Wedge Holdings มีความยินดีที่จะแจ้งให้ทราบว่า  Zeavola Resort ซึ่งเป็นรีสอร์ทหรูที่กลุ่มบริษัทของเราเป็นเจ้าของและตั้งอยู่บนเกาะพีพีประเทศไทย เป็นหนึ่งในโรงแรมแรก ๆ ที่ลงนามปฏิญญาเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Sustainable Tourism Pledge) กับองค์การเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ( UNESCO)  โดยได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการและ มีข้อมูลปรากฎบนเว็บไซต์ของยูเนสโกเรียบร้อยแล้ว

ปฏิญญาเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเป็นโครงการของ UNESCO ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และ Expedia Group เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและการอนุรักษ์แหล่งมรดกโลก ซึ่งมีกำหนดจะเปิดตัวทั่วโลกโดยเริ่มจากประเทศไทย ทั้งนี้ โรงแรมสมาชิกจะดำเนินงานในลักษณะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยจะแสดงให้เห็นชัดเจนว่าพวกเขามุ่งมั่นที่จะลดการใช้พลาสติกและการมีโครงการริเริ่มด้านการท่องเที่ยวอื่น ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายระหว่างประเทศที่กำหนดไว้ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) จากคำชี้แนะขององค์การสหประชาชาติ

Zeavola Resort เป็นผู้บุกเบิกด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในประเทศไทยมายาวนาน โดยสื่อได้เขียนบทความเกี่ยวกับ Zeavola Resort หลายบทความ และโรงแรมได้รับรางวัลด้านโรงแรมมากมายสำหรับแนวทางการจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

*บทความ: Zeavola Resort ได้รับรางวัลด้านโรงแรม 3 รางวัลติดต่อกันในหนึ่งเดือน (2562)

https://www.carrushome.com/en/zeavola-resort-in-thailand-wins-three-awards-in-a-month/

https://latteluxurynews.com/2019/11/12/zeavola-resort-scoops-suite-of-awards/

จากความพยายามดังกล่าวทำให้ Zeavola กลายเป็นหนึ่งในโรงแรมแห่งแรกในประเทศไทยที่เข้าร่วมโครงการนี้ หลังจากนั้นโรงแรมอีกหลายแห่งก็ได้เข้าร่วมโครงการนี้และ Zeavola Resort ก็มีชื่อปรากฏบนเว็บไซต์ของ UNESCO ในฐานะโรงแรมสมาชิก

(https://unescosustainable.travel/en/zeavola-resort)

ขณะนี้ Zeavola Resort เปิดรับการจองผ่านเว็บไซต์ของตัวเองและผ่านเว็บไซต์จองโรงแรมหลัก ๆ ทั้งหมด และยังเสนอแพ็คเกจที่น่าสนใจให้กับนักท่องเที่ยวในประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายตลาดการท่องเที่ยวของไทยในปัจจุบัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้

เว็บไซต์ทางการของ Zeavola Resort: https://www.zeavola.com/

ดูเวอร์ชันต้นฉบับบน businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20201115005020/en/

ติดต่อ:

Wedge Holdings Co., Ltd

ติดต่อ PIC: Yasuhiro Kotake

โทร: +81-3-6225-2207

เนื้อหาใจความในภาษาต้นฉบับของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นฉบับที่เชื่อถือได้และเป็นทางการ การแปลต้นฉบับนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และควรนำไปเทียบเคียงอ้างอิงกับเนื้อหาในภาษาต้นฉบับ ซึ่งเป็นฉบับเดียวที่มีผลทางกฎหมาย