APO ยกระดับกลยุทธ์การเพิ่มผลผลิตของเวียดนามเพื่อรักษาโมเมนตัมการเติบโต

Logo

โตเกียว–(BUSINESS WIRE)–2 พฤษภาคม 2023

รัฐบาลเวียดนามยืนยันการพึ่งพาวาระการเพิ่มผลผลิตและกลยุทธ์ใหม่เพื่อขยายและรักษาฐานของวิถีการเติบโตทางเศรษฐกิจ ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ Dr. Indra Pradana Singawinata เลขาธิการ APO ในกรุงฮานอยเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2023 นายกรัฐมนตรีเวียดนาม Pham Minh Chinh ได้เน้นย้ำถึงความเร่งด่วนในการส่งเสริมประสิทธิภาพผลิตภาพแรงงานเพื่อทำให้ความปรารถนาของเวียดนามเป็นจริงในการเป็นประเทศที่มีรายได้สูงภายในปี 2045

APO Secretary-General Dr. Indra Pradana Singawinata (L) with Prime Minister Pham Minh Chinh. (Photo: Business Wire)

เลขาธิการ APO Dr. Indra Pradana Singawinata (L) กับนายกรัฐมนตรี Pham Minh Chinh (ภาพ: Business Wire)

นายกรัฐมนตรี Pham ได้สรุปประเด็นที่ครอบคลุม 4 ด้านเพื่อให้การเติบโตของผลิตภาพแรงงานของประเทศกลับสู่แนวทางประสิทธิภาพที่ตั้งใจไว้ การเพิ่มพูนคุณภาพของสถาบัน การยกระดับการพัฒนาทุนมนุษย์ การเพิ่มขีดความสามารถในการกำกับดูแล และการปรับปรุงการจัดการทรัพยากร จะเป็นพื้นฐานของกลยุทธ์และการเคลื่อนไหวด้านการผลิตของเวียดนามที่ดำเนินการควบคู่กับความพยายามที่จะเพิ่มความสามารถทางนวัตกรรม โครงการนำร่องระดับชาติหลายโครงการจะเปิดตัวในอุตสาหกรรมที่ได้รับการคัดสรรซึ่งมีส่วนสำคัญในการปรับปรุงผลิตภาพแรงงานโดยความร่วมมือกับภาคเอกชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ในขณะที่ชื่นชมการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องยาวนานจาก APO นายกรัฐมนตรียังได้เน้นความร่วมมือที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นและความช่วยเหลือที่เพิ่มมากขึ้นเป็นกลยุทธ์หลัก

ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม คุณภาพทุนมนุษย์ และทัศนคติในการทำงาน เป็นหนึ่งในปัจจัยพื้นฐานที่เวียดนามสามารถใช้เป็นทุนเพื่อมุ่งสู่ความเจริญรุ่งเรืองที่มากขึ้น Dr. Indra กล่าวในการตอบสนองต่อคำร้องขอของนายกรัฐมนตรี Pham สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับแนวทางแก้ไขที่เป็นไปได้สำหรับความท้าทายที่มีอยู่ เลขาธิการเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการพิจารณาการจัดองค์กรของขบวนการเพิ่มผลผลิต เนื่องจากเป็นส่วนประกอบสำคัญของเศรษฐกิจที่มีประสิทธิผลสูง เลขาธิการกล่าวเสริมว่า การปรับสถาบันอย่างละเอียดพร้อมกับการจัดลำดับความสำคัญของวาระการเพิ่มผลผลิตและการเสริมสร้างศักยภาพอย่างต่อเนื่องของสถาบันส่งเสริมผลิตภาพที่สำคัญนั้นสามารถช่วยแปลงกลยุทธ์ให้เป็นผลลัพธ์ที่จับต้องได้

การประชุมสรุปด้วยความมุ่งมั่นที่จะขยายความช่วยเหลือจาก APO ไปยังเวียดนามในการส่งเสริมและรักษาผลผลิตของประเทศ ความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับความจำเป็นในการให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคและการริเริ่มให้คำปรึกษาต่อไป รวมถึงการติดตามความคืบหน้าของการดำเนินการตามวาระการเพิ่มผลผลิต ก็เป็นผลมาจากการแลกเปลี่ยนระดับสูงเช่นกัน

เลขาธิการ Dr. Indra ยังใช้โอกาสนี้ในการนำเสนอรายงานเกี่ยวกับโครงการ APO ที่เพิ่งเสร็จสิ้นไปเมื่อเร็ว ๆ นี้ ซึ่งระบุถึงการออกแบบใหม่ของการจัดตั้งองค์กรของขบวนการเพิ่มผลผลิตในเวียดนาม รายงานฉบับเดียวกันนี้ได้ถูกส่งมอบให้กับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของเวียดนาม Le Xuan Dinh ในพิธีอย่างเป็นทางการที่แยกต่างหากซึ่งจัดขึ้นในช่วงเช้าของวันที่ 26 เมษายน

เกี่ยวกับ APO

องค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย (APO) เป็นองค์กรระหว่างรัฐบาลระดับภูมิภาคที่อุทิศตนเพื่อพัฒนาผลิตภาพในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกผ่านความร่วมมือซึ่งกันและกัน โดยไม่เกี่ยวกับการเมือง ไม่แสวงหากำไร และไม่เลือกปฏิบัติ ปัจจุบัน APO ที่ก่อตั้งขึ้นในปี 1961 ด้วยสมาชิกผู้ก่อตั้งแปดคนนั้นประกอบด้วยเศรษฐกิจสมาชิก 21 ประเทศ ได้แก่ บังคลาเทศ, กัมพูชา, สาธารณรัฐจีน (ROC), ฟิจิ, ฮ่องกง, อินเดีย, อินโดนีเซีย, อิหร่าน, ญี่ปุ่น, สาธารณรัฐเกาหลี (ROK), สปป.ลาว, มาเลเซีย, มองโกเลีย, เนปาล, ปากีสถาน, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์, ศรีลังกา, ไทย, ตุรเคีย และเวียดนาม

APO กำลังกำหนดอนาคตของภูมิภาคโดยส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิกผ่านบริการให้คำปรึกษาด้านนโยบายระดับชาติ ทำหน้าที่เป็นคลังความคิด การริเริ่มสร้างขีดความสามารถของสถาบัน และการแบ่งปันความรู้เพื่อเพิ่มผลิตภาพ

สามารถรับชมภาพในรูปแบบมัลติมีเดียได้ที่: https://www.businesswire.com/news/home/53390543/en

เนื้อหาใจความในภาษาต้นฉบับของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นฉบับที่เชื่อถือได้และเป็นทางการ การแปลต้นฉบับนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และควรนำไปเทียบเคียงอ้างอิงกับเนื้อหาในภาษาต้นฉบับ ซึ่งเป็นฉบับเดียวที่มีผลทางกฎหมาย

ติดต่อ

สอบถามรายละเอียดสำหรับติดต่อ:
หน่วยสารสนเทศดิจิทัล APO: pr@apo-tokyo.org
โทรศัพท์: +81-3-3830-0411
เว็บไซต์: https://www.apo-tokyo.org

ที่มา: Asian Productivity Organization