Azbil เปิดตัวซอฟต์แวร์ระบบแจ้งเตือนล่วงหน้าในระดับโลก

Logo

–การทำงานแบบคาดการณ์ล่วงหน้าช่วยยกระดับการติดตามการทำงาน ณ ฐานการผลิต–

โตเกียว–(BUSINESS WIRE)–13 มกราคม 2564

Azbil Corporation (TOKYO:6845) ได้ประกาศการเปิดตัวระดับโลกของระบบแจ้งเตือนล่วงหน้าสำหรับข้อมูลอนุกรมเวลา (จากนี้เรียก “ระบบแจ้งเตือนล่วงหน้า”) ในเวอร์ชันภาษาอังกฤษและภาษาจีนสู่ตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จีน และเกาหลี

เอกสารประชาสัมพันธ์นี้ประกอบด้วยเนื้อหามัลติมีเดีย ดูอย่างเต็มรูปแบบที่นี่: https://www.businesswire.com/news/home/20210112006172/en/

Early Warning System screenshot (Photo: Business Wire)

ภาพหน้าจอของระบบแจ้งเตือนล่วงหน้า (รูปภาพ: Business Wire)

ระบบแจ้งเตือนล่วงหน้าซึ่งเปิดตัวครั้งแรกในญี่ปุ่นเมื่อปี 2556 เป็นแพ็คเกจซอฟต์แวร์สำหรับติดตามการเปลี่ยนแปลงในแนวโน้มของข้อมูลอนุกรมเวลา (time series data) สำหรับตัวแปรในการประมวลผลที่สำคัญ เช่น อุณหภูมิ ความดัน อัตราการไหล และระดับของเหลว เพื่อแจ้งเตือนผู้ควบคุมเกี่ยวกับการเบี่ยงเบนที่อาจเกิดขึ้นจากค่าควบคุมได้ตั้งแต่ต้น เมื่อเทียบกับระบบแจ้งเตือนโดยระบบควบคุมแบบกระจาย (DCS) ระบบที่มีการคาดการณ์ล่วงหน้าเพื่อแจ้งเตือนนั้นมีข้อดีในแง่ของการรู้ล่วงหน้าก่อนที่ตัวแปรต่าง ๆ จะถึงขีดจำกัดของค่าควบคุมหรือก่อนที่อุปกรณ์ความปลอดภัยจะทำงาน

ในกรณีฉุกเฉินที่มีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นกับอุปกรณ์และทำให้ระบบแจ้งเตือนแบบ DCS ทำงาน อาจมีบางครั้งที่ระบบไม่แจ้งเตือนหรืออาจเกิดข้อผิดพลาดอื่น ๆ ที่มีสาเหตุจากมนุษย์และนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุ ขณะที่ระบบแจ้งเตือนล่วงหน้าจะทำงานแยกจากระบบ DCS และเข้ามาเสริมระบบแจ้งเตือนแบบทั่วไปด้วยระบบคาดการณ์ล่วงหน้า ตัวอย่างเช่น การแสดงแนวโน้มบนจอขนาดใหญ่ซึ่งแยกจากจอของระบบ DCS จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานจัดการกับปัญหาได้ตั้งแต่ในระยะต้นและด้วยวิธีการที่เหมาะสม สำหรับวิธีนี้ ระบบจะทำงานร่วมกับระบบตรวจสอบและระบบควบคุมที่มีอยู่ เช่น DCS เพื่อประสิทธิผลที่มากขึ้น

ในประเทศญี่ปุ่น ส่วนใหญ่แล้วระบบจะถูกใช้ในบริษัทด้านน้ำมันและเคมีภัณฑ์ ซึ่งมีความระมัดระวังอย่างมากในเรื่องความปลอดภัยในโรงงานและต้องการใช้เทคโนโลยี IoT อย่างไรก็ดีในช่วงที่ผ่านมา ระบบดังกล่าวยังมีการใช้ที่สถานีผลิตน้ำประปาเพื่อติดตามการทำงานของถังพักจ่ายน้ำ คุณภาพของน้ำ และสถานีระบายน้ำ เพื่อให้การจ่ายน้ำประปามีความต่อเนื่องอีกด้วย นอกจากนี้ การใช้ระบบนี้ยังขยายครอบคลุมไปถึงการคงระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และยาให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ ตัวอย่างเช่น ระบบได้ตรวจพบความผิดปกติเกี่ยวกับความผันผวนของอุณหภูมิและทำงานระงับการเบี่ยงเบนจากค่าควบคุมก่อนที่จะเกิดปัญหา และเพื่อตอบสนองความต้องการต่อโซลูชันที่อิงข้อมูลที่สูงขึ้นในฐานการผลิตในต่างประเทศ Azbil จึงได้เปิดตัวซอฟต์แวร์ดังกล่าวในเวอร์ชันภาษาอังกฤษและภาษาจีน

คุณสมบัติ

  • ระบบแจ้งเตือนล่วงหน้าจะใช้ฟังก์ชันการคาดการณ์ตรวจหาความเปลี่ยนแปลงก่อนที่จะถึงขีดจำกัดของค่าควบคุม (ก่อนที่จะเกิดปัญหาขึ้น) และส่งสัญญาณแจ้งเตือนซึ่งช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานมีเวลามากขึ้นในการจัดการ นอกจากการส่งสัญญาณแจ้งเตือนล่วงหน้าแล้ว ระบบจะคำนวณระยะเวลาโดยประมาณจนกว่าค่าควบคุมจะถึงขีดจำกัด และแสดงข้อมูลสำหรับช่วยตัดสินใจเลือกวิธีรับมือที่เหมาะสม
  • ช่วยเพิ่มความตระหนักของผู้ปฏิบัติงาน เนื่องจากบางครั้งระบบสามารถคาดการณ์การเกิดซ้ำของความเสื่อมสภาพหรือความผันผวนอย่างกะทันหันหลังการแจ้งเตือน
  • สามารถดูแลการติดตามการวัดที่สำคัญ ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะนำไปสู่การติดตามการทำงานของสถานที่ผลิตทั้งหมดได้ดีขึ้นและลดภาระงานของมนุษย์
  • สามารถเชื่อมต่อไปยังระบบหรือระบบ DCS, PLC หรือ PIMS*2 ของผู้จำหน่ายเจ้าอื่นได้ โดยใช้โปรโตคอลการสื่อสารเพื่อจุดประสงค์ทั่วไป หรือ OPC-DA*1
  • ไม่จำเป็นต้องติดตั้งเซ็นเซอร์ใหม่ และผู้ใช้สามารถจัดการงานด้านด้านวิศวกรรมได้ด้วยตัวเอง

สำหรับรายละเอียด โปรดดูที่เว็บไซต์ด้านล่างนี้
https://www.azbil.com/products/factory/factory-product/monitoring-control-system-software/monitoring-operation-support/actmos/index.html

ภายใต้หลักปรัชญา "ระบบอัตโนมัติที่คำนึงถึงมนุษย์เป็นสำคัญ" กลุ่มบริษัท Azbil ตั้งเป้าสร้างประโยชน์ “ในทิศทางที่สอดคล้องกัน” เพื่อสังคมที่ยั่งยืนและการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท ซึ่งนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่สามารถแก้ปัญหาที่สังคมต้องเผชิญและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้พร้อมกัน

*1 มาตรฐานสำหรับแลกเปลี่ยนข้อมูลประมวลผล การแจ้งเตือน ข้อมูลย้อนหลัง หรืออื่น ๆ โดยใช้เทคโนโลยี COM/DCOM (Component Object Model / Distributed Component Object Model) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีของ Microsoft Windows
*2 ระบบจัดการข้อมูลโรงงานซึ่งจะรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลประมวลผลและข้อมูลการผลิตจากระบบติดตามและควบคุมต่าง ๆ ในฐานการผลิตและโรงงาน เพื่อแสดงภาพและวิเคราะห์กระบวนการทำงานและสถานะการผลิตของอุปกรณ์การผลิต

เกี่ยวกับ Azbil Corporation
Azbil Corporation หรือเป็นที่รู้จักในชื่อ Yamatake Corporation ก่อนหน้านี้  เป็นบริษัทชั้นนำด้านอาคารและระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม โดยใช้เทคโนโลยีการวัดและการควบคุมพัฒนาโซลูชันที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับลูกค้า เพื่อให้การดำเนินงานของพวกเขามีประสิทธิภาพและยั่งยืนยิ่งขึ้น Azbil ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2449 และให้บริการลูกค้าทั่วโลกในอุตสาหกรรมที่หลากหลายและมีเป้าหมายที่จะมีส่วนร่วมในด้านความปลอดภัยความสะดวกสบายและการเติมเต็มและการรักษาสิ่งแวดล้อมทั่วโลก ณ สิ้นสุดเดือนมีนาคม 2563 Azbil มีพนักงานกว่า 9,800 คนทั่วโลก และสร้างรายได้ถึง 259 พันล้านเยน
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ https://www.azbil.com/

Windows เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าของ Microsoft Corporation ในสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอื่น ๆ

ดูเนื้อหาต้นฉบับที่ businesswire.comhttps://www.businesswire.com/news/home/20210112006172/en/

ติดต่อ:

Robert Jones
โทร: +81-3-6810-1006
อีเมล: publicity@azbil.com

เนื้อหาใจความในภาษาต้นฉบับของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นฉบับที่เชื่อถือได้และเป็นทางการ การแปลต้นฉบับนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และควรนำไปเทียบเคียงอ้างอิงกับเนื้อหาในภาษาต้นฉบับ ซึ่งเป็นฉบับเดียวที่มีผลทางกฎหมาย