นอกเหนือจากการลดการปล่อยคาร์บอนในสายการผลิตพลังงานหมุนเวียนแล้ว eBook ของ Black & Veatch ยังกล่าวถึงว่าด้วยการ ลดการปล่อยคาร์บอนในช่วงเวลาที่เหมาะสมในภาคอุตสาหกรรมเหมืองแร่ของออสเตรเลีย

Logo

บริษัทผู้ให้บริการโซลูชั่นของงานระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานในระดับโลกได้เปิดเผยถึงโอกาสในการที่จะบรรลุเป้าหมายของการลดคาร์บอนแบบที่ใช้ต้นทุนต่ำสำหรับภาคอุตสาหกรรมหนักของออสเตรเลีย

เมลเบิร์น, ออสเตรเลีย–(BUSINESS WIRE)–01 ก.ย. 2565

การผสานรวมโซลูชันของงานระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานด้านพลังงาน น้ำ และเทคโนโลยีที่สำคัญอื่น ๆ จะทำให้อุตสาหกรรมเหมืองแร่ของออสเตรเลียมีโอกาสที่จะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกขั้นตอนของกระบวนการทำเหมือง

eBook เล่มใหม่ของ Black & Veatch ที่มีชื่อว่า Beyond Renewables: Impactful Decarbonisation of Australia’s Mining Sector  ได้เขียนถึงแนวทางใหม่ ๆ ที่กำลังเกิดขึ้น และให้รายละเอียดของข้อมูลเกี่ยวกับการลดปริมาณการปล่อยคาร์บอนในการทำเหมืองของออสเตรเลีย

eBook เล่มนี้ ได้เขียนถึง ว่าในช่วงเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมา บริษัทเหมืองแร่ได้มีการพัฒนาที่ยั่งยืนของการขจัดคาร์บอน อย่างมาก

ใน eBook เล่มนี้ ผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำและพลังงานของ Black & Veatch ได้เสนอแผนพัฒนาการกำจัดคาร์บอนที่ในแบบที่มีประสิทธิภาพในช่วงเวลา 30 ปี ซึ่งจะช่วยให้บริษัทเหมืองแร่มีความเข้าใจถึงการ จัดการกับงบประมาณที่จำกัด ไทม์ไลน์ของเทคโนโลยี และกฎระเบียบที่ซับซ้อน ซึ่งเป็นกรอบเวลาที่คล้ายกับของการลงทุนด้านระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่สำคัญอื่น ๆ

“แผนพัฒนาการลดคาร์บอนจำเป็นต้องมีการวางแผนในระยะยาวสิ่งสำคัญในขั้นตอนการวางแผนซึ่งครอบคลุมเวลาหลายทศวรรษ คือต้องหลีกเลี่ยงผลที่ตามมาของการติดอยู่ในเส้นทางที่ปราศจากทางเลือกอื่น ทั้งนี้ต้องอาศัยความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับความพร้อมของเทคโนโลยีและต้นทุน เราให้ความกระจ่างนี้ผ่านการปรับใช้เทคโนโลยีที่หลากหลาย ร่วมกับการประเมินความพร้อมของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่อย่างตรงไปตรงมา”” Mick Scrivens รองประธาน ผู้อำนวยการทวีปออสเตรเลียแปซิฟิกของ Black & Veatch กล่าว

แผนงานการลดการปล่อยคาร์บอนจะช่วยให้บริษัทเหมืองแร่ประเมินเทคโนโลยีที่พร้อมใช้ในเชิงพาณิชย์และเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ที่มีประสิทธิภาพ และนำเสนอเส้นทางที่ปราศจากความเสี่ยงในการปล่อยมลพิษให้เป็นศูนย์ แผนงานดังกล่าวแสดงให้นักลงทุนและชุมชนเห็นว่าผู้ดำเนินการขุดเหมืองแร่กำลังวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจและการดำเนินงานของการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานแต่ละรายการอย่างเป็นระบบตลอดระยะช่วงของการดำเนินงาน

eBook นี้ ยังครอบคลุมหัวข้ออื่น ๆ ที่น่าสนใจ เช่น การผลิตไฮโดรเจนสีเขียว การจัดเก็บพลังงานในระยะยาว การใช้พลังงานไฟฟ้าของยานพาหนะและอุปกรณ์ การดักจับอากาศโดยตรง การรีไซเคิลน้ำที่ปล่อยคาร์บอนศูนย์ วัตถุระเบิดกับพลังงานนิวเคลียร์เครื่องปฏิกรณ์แบบแยกส่วนขนาดเล็กที่ปราศจากการปล่อยมลพิษ ตลอดจน โอกาสสร้างรายได้ในอนาคตจากการผลิตไฟฟ้าหลังปิดเหมือง

Scrivens ได้พูดเกี่ยวกับโอกาสของออสเตรเลียในการลดการปล่อยคาร์บอนที่งาน NT Resources Week ในเดือนสิงหาคม

หมายเหตุบรรณาธิการ:

  • ดาวน์โหลด eBook ชื่อ Beyond Renewables: Impactful Decarbonisation of Australia's Mining Sector ได้ฟรี ที่นี่
  • Black & Veatch ได้เข้าร่วม the Australian Hydrogen Council  (AHC) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการเร่งการผลิตพลังงานที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ทั่วโลก และเร่งการพัฒนาเศรษฐกิจพลังงานไฮโดรเจนทั่วโลก นอกจากนี้ บริษัทยังเป็นสมาชิกของสภาไฮโดรเจน Hydrogen Council, ศูนย์ความปลอดภัยของไฮโดรเจน Center for Hydrogen Safety, สมาคมเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจนและพลังงาน สภาธุรกิจไฮโดรเจนแห่งแคลิฟอร์เนีย California Hydrogen Business Council และสมาคมพลังงานแอมโมเนีย Ammonia Energy Association
  • Black & Veatch ออกแบบ และสร้าง Electric Island ซึ่งเป็นสถานีชาร์จแบบสาธารณะความจุสูงแห่งแรก ซึ่งถูกออกแบบมาสำหรับยานพาหนะไฟฟ้าขนาดกลางและขนาดใหญ่ และเป็นแม่แบบสำหรับยานพาหนะและอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าในพื้นที่เหมือง
  • BHP ว่าจ้าง Black & Veatch ให้ทำหน้าที่เป็นผู้ออกแบบและวิศวกรของโครงการขยายแหล่งน้ำ Escondida หรือ Escondida Water Supply Expansion (EWSE) ที่เหมือง Minera Escondida ในชิลี ซึ่งเป็นโครงการจัดหาเหมืองทองแดงที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยน้ำกลั่น 100 เปอร์เซ็นต์ ทำให้ไม่จำเป็นต้องใช้น้ำใต้ดิน

เกี่ยวกับ Black & Veatch

Black & Veatch เป็นบริษัทด้านวิศวกรรม การจัดซื้อ ที่ปรึกษา และการก่อสร้างระดับโลกที่มีพนักงานเป็นเจ้าของ 100 เปอร์เซ็นต์ ด้วยผลงานด้านนวัตกรรมในโครงสร้างพื้นฐานที่ยั่งยืนมากกว่า 100 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2458 เราได้ช่วยลูกค้าของเราพัฒนาชีวิตของผู้คนทั่วโลกโดยยืนหยัดต่อสู้และสร้างความเชื่อมั่นในสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญที่สุดของเรา รายได้ของเราในปี 2564 มีมูลค่าเกิน 3.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ติดตามเราได้ที่ www.bv.com และบนโซเชียลมีเดีย

ดูเวอร์ชันต้นฉบับบน businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220822005329/en/

ติดต่อ:

EMILY CHIA | +65 6335 6623 P | +65 9875 8907 M | Chialp@bv.com

24-HOUR MEDIA HOTLINE | +1 855-999-5991

เนื้อหาใจความในภาษาต้นฉบับของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นฉบับที่เชื่อถือได้และเป็นทางการ การแปลต้นฉบับนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และควรนำไปเทียบเคียงอ้างอิงกับเนื้อหาในภาษาต้นฉบับ ซึ่งเป็นฉบับเดียวที่มีผลทางกฎหมาย