EIG เข้าสู่แผนการซื้อขาย Harbour Energy plc

Logo

วอชิงตัน–(BUSINESS WIRE)–8 กุมภาพันธ์ 2023

EIG นักลงทุนระดับสถาบันชั้นนำในภาคพลังงานและโครงสร้างพื้นฐานระดับโลก ประกาศในวันนี้ว่า บริษัทได้จัดทำแผนการซื้อขายล่วงหน้า (“แผนการซื้อขาย”) เพื่ออนุญาตให้ขายหุ้นได้สูงสุด 2 ล้านหุ้น (“หุ้น”) ของ Harbour Energy plc (HBR.L หรือ “บริษัท”) ที่ถือหุ้นโดยบริษัทในเครือที่ควบคุมโดย EIG ตามที่ได้ประกาศไว้ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2022 EIG ได้เสร็จสิ้นการแจกจ่ายหุ้นให้กับนักลงทุนกองทุน EIG และผู้ถือหุ้นในเครือ EIG โดยการกระจายหุ้นเป็นกิจกรรมที่ทำให้ผู้ถือหุ้นในเครือ EIG บางรายต้องเสียภาษี และด้วยเหตุนี้ EIG จึงดำเนินการขายหุ้นตามแผนการซื้อขายเพื่อให้ครอบคลุมภาระภาษีดังกล่าวเป็นหลัก แผนการซื้อขายที่มีผลบังคับใช้ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2023 จะอนุญาตให้ขายหุ้นได้จนถึงวันที่ 9 มีนาคม 2023 ในเวลาที่ EIG อาจถูกกันไว้ไม่ให้ทำเช่นนั้นภายใต้กฎหมายการค้าภายในหรือข้อจำกัดการซื้อขายของ Harbour Energy plc แผนการซื้อขายจะได้รับการจัดการโดยนายหน้าอิสระและจะอยู่ภายใต้ข้อจำกัดด้านราคา ปริมาณ และเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าที่กำหนดไว้ในแผนการซื้อขาย หลังจากแผนการซื้อขายสิ้นสุดลง EIG จะยังคงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดของบริษัท โดยถือหุ้นประมาณ 15% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดผ่านทางยานพาหนะที่ได้รับการจัดการและเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์

เกี่ยวกับ EIG

EIG เป็นนักลงทุนระดับสถาบันชั้นนำในภาคพลังงานและโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลก โดยมีมูลค่า 22.7 พันล้านดอลลาร์ภายใต้การบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2022 EIG เชี่ยวชาญด้านการลงทุนภาคเอกชนด้านพลังงานและโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับพลังงานในระดับโลก ตลอด 40 ปีที่ผ่านมา EIG ได้บริจาคเงิน 44.6 พันล้านดอลลาร์ในโครงการหรือบริษัท 396 แห่งใน 42 ประเทศในหกทวีป EIG มีสำนักงานใหญ่อยู่ในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. และมีสำนักงานในฮูสตัน ลอนดอน ซิดนีย์ ริโอเดจาเนโร ฮ่องกง และโซล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ EIG ที่ www.eigpartners.com

เนื้อหาใจความในภาษาต้นฉบับของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นฉบับที่เชื่อถือได้และเป็นทางการ การแปลต้นฉบับนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และควรนำไปเทียบเคียงอ้างอิงกับเนื้อหาในภาษาต้นฉบับ ซึ่งเป็นฉบับเดียวที่มีผลทางกฎหมาย

ติดต่อ

Media

FGS Global
Kelly Kimberly / Brandon Messina
+1 212-687-8080
EIG@fgsglobal.com

แหล่งที่มา: EIG