Gen X Energy และ ACE Enexor ตกลงร่วมกันพัฒนาโรงไฟฟ้า LNG และโรงไฟฟ้าไฮโดรเจนสีเขียวในฟิลิปปินส์

Logo

สิงคโปร์–(บิสิเนสไวร์)–18 ม.ค. 2565

Gen X Energy ได้เข้าร่วมทุนกับ ACE Enexor Inc. ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ AC Energy Corp. เพื่อพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม 1,100 เมกะวัตต์ของบริษัท Batangas Clean Energy, Inc.  โครงการนี้จะสามารถใช้ก๊าซธรรมชาติและไฮโดรเจนสีเขียวเป็นเชื้อเพลิงในการจัดหาพลังงานที่มั่นคงให้กับกริดเพื่อตอบสนองความต้องการพลังงานที่เพิ่มขึ้นของฟิลิปปินส์ และลดการพึ่งพาการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินของประเทศ  การร่วมทุนจะส่งผลให้ Gen X Energy และ ACE Enexor ถือหุ้น 50% ใน BCE

Scott Kicker ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Gen X Energy กล่าวว่า “เรารู้สึกตื่นเต้นเกี่ยวกับโอกาสที่จะได้ร่วมมือกับ ACE Enexor ในฟิลิปปินส์ เพื่อตอบสนองความต้องการด้านพลังงานของฟิลิปปินส์ และอำนวยความสะดวกในการเปลี่ยนผ่านของประเทศไปสู่แหล่งพลังงานที่สะอาดขึ้นอย่างยั่งยืน”

โครงการจะตั้งอยู่ในยุทธศาสตร์บริเวณอ่าวบาตังกัสของฟิลิปปินส์ ใกล้กับศูนย์โหลดพลังงานเมโทรมะนิลา  Gen X Energy จะยังคงถือหุ้น 50% ใน BCE ต่อไปผ่านทาง Red Holdings BV ซึ่งเป็นบริษัทในเครือที่ถือหุ้นทั้งหมด

อ่านเวอร์ชันต้นฉบับบน businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220117005140/en/

สอบถามข้อมูลสำหรับสื่อ:

Yvonne Soh
Gen X Energy
โทร +65 6950 3859
info@gen-x-energy.com

เนื้อหาใจความในภาษาต้นฉบับของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นฉบับที่เชื่อถือได้และเป็นทางการ การแปลต้นฉบับนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และควรนำไปเทียบเคียงอ้างอิงกับเนื้อหาในภาษาต้นฉบับ ซึ่งเป็นฉบับเดียวที่มีผลทางกฎหมาย