หุ่นยนต์ UVD พา Blue Ocean Robotics ติดอันดับ 50 บริษัทหุ่นยนต์ที่ทรงอิทธิพลสูงสุด โดย Robotics Business Review

บริษัทยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องทั่วโลกเป็นเพราะหุ่นยนต์ […]