หุ่นยนต์อัตโนมัติ UVD ได้รับเสียงตอบรับอย่างดีจากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั่วโลก

สนามบิน โรงแรม และสถานีรถไฟต่างต้องการนำหุ่นยนต์ฆ่าเชื้ […]