APO ดำริความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์และพันธมิตรระดับโลกเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการผลิตให้สูงขึ้น

01 May 2024 : Indra, Secretary-General of the Asian Productivity Organization (APO) OECD Headquarters, Paris

Logo

TOKYO–(BUSINESS WIRE)–09 พฤษภาคม 2024

องค์การเพิ่มผลผลิคแห่งเอเชีย (The Asian Productivity Organization – APO) ยืนยันในเจตนารมณ์ความมุ่งมั่นในการรับมือกับความท้าทายด้านการผลิตที่เร่งด่วน โดยการดำริความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์และพันธมิตรหลายประการ โดยใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญระดับโลกและความร่วมมือกันระดับโลกเพื่อเพิ่มผลผลิตและขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืนทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

OECD Secretary-General Mathias Cormann (L) and APO Secretary-General Dr. Indra (R) (Photo: Business Wire)

Mathias Cormann เลขาธิการ OECD (L) และ Dr. Indra เลขาธิการ APO (R) (ภาพถ่าย: Business Wire)

ในความร่วมมือครั้งสำคัญเมื่อไม่นานมานี้ APO ผนึกกำลังกับ Institut Européen d'Administration des Affaires (INSEAD) เพื่อริเริ่มโครงการผู้นำระดับผู้บริหากแบบเต็มรูปแบบ และมีการปรับให้เหมาะสมกับ National Productivity Organizations (NPOs) โดยโปรแกรมนี้จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 29 เดือนเมษายน ถึงวันที่ 3 เดือนพฤษภาคม ปี 2024 ที่แคมปัส Europe ของ INSEAD ที่ Fontainebleau ประเทศฝรั่งเศส โปรแกรมนี้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร 12 คน ซึ่งเป็นผู้นำ NPOs เข้าร่วม ภายใต้แนวความคิดจากหัวหน้าและผู้ปฏิบัติงานระดับโลกแปดคน โดยมีบุคคลที่มีชื่อเสียง ได้แก่ Alexandra Roulet อดีตที่ปรึกษาของ Emmanuel Macron  ประธานาธิบดีประเทศฝรั่งเศส  และ Philippe Aghion ผู้ก่อตั้งทฤษฏีการเติบโตใหม่ ซึ่งกล่าวถึงความท้าทายด้านการผลิตที่เกิดขึ้นใหม่และวิธีการเชิงกลยุทธ์สำหรับการแก้ไขปัญหา โดยมุ่งเน้นความเจริญรุ่งเรืองผ่านนวัตกรรมทางเทคโนโลยี

คำกล่าวเปิดงานของ Dr. Indra Pradana Singawinata เลขาธิการของ APO ในช่วงต้นของโครงการ ตอกย้ำถึงความจำเป็นสำหรับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในการรับมือกับความท้าทายด้านการผลิตด้วยความยืดหยุ่นและนวัตกรรม เฟรมเวิร์กความเป็นผู้นำกำหนดใช้มุมมองที่มุ่งเน้นธุรกิจเป็นศูนย์กลางในการกำหนดความคิดริเริ่มเพื่อประสิทธิภาพการผลิตที่ยั่งยืนและการเติบโตอย่างครอบคลุม กลุ่มผู้นำ NPO ที่เข้าร่วมโครงการจะจัดทำข้อเสนอริเริ่มด้านการผลิตให้เสร็จสิ้นภายในสามเดือน ภายใต้คำแนะนำและการช่วยเหลือจากศาสตราจารย์ Philip Parker จาก INSEAD

การประชุมเชิงกลยุทธ์ระหว่าง Dr. Indra เลขาธิการ APO และ Mathias Cormann เลขาธิการองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic Co-operation and Development – OECD) จัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 เดือนพฤษภาคม ณ กรุงปารีส การอภิปรายดังกล่าว ยังมีเจ้าหน้าที่ OECD ท่านอื่นๆ เข้าร่วมด้วยเช่นกัน อาทิเช่น Andreas Schaal ผู้อำนวยการฝ่ายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและความร่วมมือระดับโลก, Paul Schreyer ผู้อำนวยการฝ่ายสถิติและข้อมูล และ Thomas Schnöll รองเสนาธิการ โดยมุ่งเน้นการทำงานร่วมมือกันอย่างแน่นแฟ้นเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิต ความยั่งยืน และนวัตกรรม โครงการนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการผสานร่วมมือกันอย่างต่อเนื่องระหว่าง APO และ OECD โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในการดำเนินโครงการร่วมกันด้านการวัดผลผลิตภาพและสถิติ

จากการเป็นสมาชิกใน Global Forum on Productivity (GFP) ของ OECD ตั้งแต่ปี 2020 APO มีความมุ่งมั่นและเสริมสร้างความร่วมมือกับฝ่ายบริหาร GFP เมื่อวันที่ 2 เดือนพฤษภาคม โดยตั้งเป้าหมายเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้แก่สมาชิก APO ในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพด้านการผลิตและการกำหนดนโยบาย ทั้งสองฝ่ายยืนยันในความมุ่งมั่นทีจะใช้ GFP เป็นแพลตฟอร์มสำหรับการแลกเปลี่ยนนโยบายและความร่วมมือกันด้านการวิจัย

การประชุมระดับสูงหลายวาระสิ้นสุดลงด้วยการอภิปรายที่มีประสิทธิผลระหว่าง Dr. Indra เลขาธิการ และโฆษกของ National Council of Productivity Alain Durre แห่งประเทศฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 3 เดือนพฤษภาคม โดยมีการสำรวจช่องทางในการทำงานร่วมกัน รวมถึงการสนับสนุนโครงการให้คำปรึกษาด้านนโยบายและอำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนด้านการวิจัยผลิตภาพ

ความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์และความร่วมมือกันเหล่านี้เน้นย้ำถึงความทุ่มเทของ APO ในการจัดหาเครื่องมือและความเชี่ยวชาญให้แก่สมาชิก เพื่อให้สามารถรับมือกับความท้าทายด้านการผลิตที่ซับซ้อน ขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน และความเจริญรุ่งเรืองทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

เกี่ยวกับ APO

Asian Productivity Organization (APO) เป็นองค์กรระหว่างรัฐบาลระดับภูมิภาคที่อุทิศตนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการผลิตในแถบภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกโดยเน้นการทำงานร่วมกัน ไม่เกี่ยวกับการเมือง ไม่แสวงหาผลกำไร และไม่เลือกปฏิบัติ APO ก่อตั้งขึ้นในปี 1961 โดยมีสมาชิกผู้ก่อตั้งแปดคน ปัจจุบันประกอบด้วยประเทศสมาชิก 21 ประเทศ ได้แก่ บังคลาเทศ กัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ฟิจิ ฮ่องกง อินเดีย อินโดนีเซีย ไอ.อาร์.อิหร่าน ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี สปป.ลาว มาเลเซีย มองโกเลีย เนปาล ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ศรีลังกา ไทย เตอร์กิเย และเวียดนาม

APO ดำเนินการวางแผนอนาคตสำหรับภูมิภาคโดยส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศสมาชิกผ่านบริการให้คำปรึกษาด้านนโยบายระดับชาติ ทำหน้าที่เป็นคลังความคิด ริเริ่มการสร้างขีดความสามารถระดับสถาบัน และการแบ่งปันความรู้เพื่อเพิ่มผลผลิต

สามารถรับชมภาพในรูปแบบมัลติมีเดียได้ที่https://www.businesswire.com/news/home/53978778/en

เนื้อหาใจความในภาษาต้นฉบับของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นฉบับที่เชื่อถือได้และเป็นทางการ การแปลต้นฉบับนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และควรนำไปเทียบเคียงอ้างอิงกับเนื้อหาในภาษาต้นฉบับ ซึ่งเป็นฉบับเดียวที่มีผลทางกฎหมาย

ติดต่อ

ติดต่อเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม:
Digital Information Unit, APO: pr@apo-tokyo.org
โทรศัพท์: +81-3-3830-0411
เว็บไซต์: https://www.apo-tokyo.org

แหล่งข้อมูล: Asian Productivity Organization