เปิดลงทะเบียนแล้วสำหรับกิจกรรม Women’s Entrepreneurship Accelerator ที่ UNGA78 ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในวันครบรอบสี่ปี

Logo

“การลดความเหลื่อมล้ำ: การเพิ่มขีดความสามารถให้กับผู้ประกอบการสตรีในระดับโลก” จะส่งเสริมให้เกิดการเจรจาระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระบบนิเวศของผู้ประกอบการสตรี

นิวยอร์ก–(BUSINESS WIRE)–14 กันยายน 2023

เพื่อให้สอดคล้องกับการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติครั้งที่ 78 กลุ่ม Women’s Entrepreneurship Accelerator (WEA) มีความภูมิใจที่จะประกาศกิจกรรมสำคัญที่เน้นย้ำถึงช่องว่างเร่งด่วนในการจัดหาเงินทุนสำหรับธุรกิจที่นำโดยผู้หญิง โครงการนี้เป็นความร่วมมือกันของ WEA กับหน่วยงานของสหประชาชาติ, Mary Kay GlobalYildiz Holding, และโครงการ Women Entrepreneurs Act (WE Act) ของประเทศ Women20 (W20)

Titled “Inclusive Capital: Empowering Women Entrepreneurs on a Global Scale,” the WEA’s event at UNGA78 is a pivotal event spotlighting the pressing gap in financing for women-led businesses and aiming to foster dialogue among stakeholders in the women's entrepreneurship ecosystem. (Credit: Women’s Entrepreneurship Accelerator)

งาน WEA ที่ UNGA78 มีชื่อว่า “การลดความเหลื่อมล้ำ: การเพิ่มขีดความสามารถให้กับผู้ประกอบการสตรีในระดับโลก” จะส่งเสริมให้เกิดการเจรจาระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระบบนิเวศของผู้ประกอบการสตรี ถือเป็นงานสำคัญที่เน้นย้ำถึงช่องว่างเร่งด่วนในการจัดหาเงินทุนสำหรับธุรกิจที่นำโดยผู้หญิง และมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการเจรจาระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระบบนิเวศการเป็นผู้ประกอบการสตรี (เครดิต: Women's Entrepreneurship Accelerator)

“การลดความเหลื่อมล้ำ: การเพิ่มขีดความสามารถให้กับผู้ประกอบการสตรีในระดับโลก”

ห้องประชุม 2 สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นิวยอร์ก

วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2023 เวลา: 18.00 – 20.00 น. ET

ลงทะเบียนที่นี่

งานนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมให้เกิดการเจรจาระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระบบนิเวศของผู้ประกอบการสตรี การอภิปรายจะเกี่ยวข้องกับความท้าทายทางการเงินที่ผู้ประกอบการสตรีเผชิญ ความสำคัญของการลงทุนแบบมีส่วนร่วม และความจำเป็นสำหรับหน่วยงานสถาบัน และองค์กรในการนำมุมมองที่นับรวมคนทุกเพศมาใช้ในกระบวนการตัดสินใจ

“จากการก่อตั้งโครงการ Women's Entrepreneurship Accelerator นั้น Mary Kay ได้ช่วยกำหนดเส้นทางใหม่ในการแทรกแซงสำหรับภาคเอกชน” กล่าวโดย Deborah Gibbins ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของ Mary Kay Inc. “WEA เป็นกลไกความร่วมมือที่ก้าวล้ำซึ่งองค์การสหประชาชาติ ภาครัฐและเอกชน องค์กรภาคประชาสังคม และผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายทำงานร่วมกันเพื่อเปลี่ยนแปลงโลกด้วยและเพื่อผู้ประกอบการสตรี”

ช่วงเย็นจะเริ่มต้นด้วยการกล่าวต้อนรับจากผู้นำผู้บริหารของ UN Women ตามด้วยการแนะนำตัวจาก Fulya Fraser ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเติบโตของ Pladis ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทในเครือ Yildiz Holding

การประชุม 2 หัวข้อจะเจาะลึกในหัวข้อต่าง ๆ ที่กำลังดำเนินการ:

  1. เร่งรัดวาระปี 2030 ผ่านการเป็นผู้ประกอบการสตรี – ดำเนินรายการโดย Virginia Littlejohn ผู้ประสานงานระดับโลกสำหรับพระราชบัญญัติผู้ประกอบการสตรี (WE Act) ที่ออกแบบมาเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการและการนำไปปฏิบัติของ W20 เซสชันดังกล่าวจะกล่าวถึง “โอกาสล้านล้านดอลลาร์ในการสนับสนุนผู้ประกอบการสตรี” และผลกระทบทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้น หากธุรกิจที่นำโดยผู้หญิงก้าวข้ามอุปสรรคทางการเงิน วิทยากรที่ได้รับการยกย่อง ได้แก่ ผู้นำผู้บริหารจากหน่วยงานพันธมิตร WEA UN
  2. Global Action for Women's Entrepreneurship – เซสชันนี้จะเน้นโครงการและโปรแกรมสำคัญ ๆ ในด้านการเป็นผู้ประกอบการสตรี โดยมีข้อมูลเชิงลึกจากผู้นำด้านการพัฒนาระดับนานาชาติ เช่น Adriana Carvalho (W20Brazil), Wendy Teleki (World Bank), Marie-Christine Oghly (Femmes Chefs d' Entreprise Mondiales – FCEM); Catherine Bosshart  (สหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพ- BPW), Anne Ravanona (Global InvestHER), Deborah Gibbins, Mary Kay Global, Lamia Kamal-Chaoui (องค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา – OECD)

คำปราศรัยของงานจะกล่าวสุนทรพจน์โดย Shazi Visram ผู้ก่อตั้งและซีอีโอของแบรนด์ Happy Family

เปิดลงทะเบียนจนถึงวันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2023 เวลา 23:59 น. ET สำหรับการเข้าร่วมด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นิวยอร์ก สำหรับผู้ที่ไม่สามารถเข้าร่วมได้ งานดังกล่าวจะถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ United Nations Web TV 

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมและลงทะเบียน คลิกที่นี่

เกี่ยวกับ Women's Entrepreneurship Accelerator

Women's Entrepreneurship Accelerator (WEA) เป็นความร่วมมือหลายฝ่ายเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการสตรีที่จัดตั้งขึ้นใน UNGA 74 โดยมีหน่วยงานของสหประชาชาติ 6 หน่วยงาน ได้แก่ องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO), ศูนย์การค้าระหว่างประเทศ (ITC), สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) และโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP), UN Global Compact (UNGC), UN Women และ Mary Kay Inc. เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการสตรี 5 ล้านคนภายในปี 2030

เป้าหมายสูงสุดของโครงการนี้คือการเพิ่มผลกระทบจากการพัฒนาของผู้ประกอบการสตรี ในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) โดยการสร้างระบบนิเวศที่เอื้ออำนวยสำหรับผู้ประกอบการสตรีทั่วโลก Accelerator เป็นตัวอย่างให้เห็นถึงพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงของการเป็นหุ้นส่วนหลายฝ่ายที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เพื่อควบคุมศักยภาพของผู้ประกอบการสตรี

เรียนรู้เพิ่มเติมที่ we-accelerate ติดตามเรา: Twitter/X (We_Accelerator), Instagram (@we_accelerator), Facebook (@womensentrepreneurshipaccelerator), LinkedIn (@womensentrepreneurshipaccelerator)

เนื้อหาใจความในภาษาต้นฉบับของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นฉบับที่เชื่อถือได้และเป็นทางการ การแปลต้นฉบับนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และควรนำไปเทียบเคียงอ้างอิงกับเนื้อหาในภาษาต้นฉบับ ซึ่งเป็นฉบับเดียวที่มีผลทางกฎหมาย

สามารถรับชมภาพในรูปแบบมัลติมีเดียได้ที่https://www.businesswire.com/news/home/53554135/en

ติดต่อ

Mary Kay Inc. ฝ่ายสื่อสารองค์กร

marykay.com/newsroom

(+1) 972.687.5332 หรือ media@mkcorp.com

แหล่งที่มา: Women’s Entrepreneurship Accelerator