Kioxia เปิดตัวอุปกรณ์หน่วยความจำแฟลชแบบฝัง UFS Ver.4.0 ตัวแรกของอุตสาหกรรมสำหรับการใช้งานในยานยนต์

Logo

การปรับปรุงประสิทธิภาพวิวัฒนาการเชื้อเพลิงของการใช้งานด้านยานยนต์ ยกระดับประสบการณ์ของผู้ขับขี่

โตเกียว