ข้อตกลงระหว่างจีนและ Global Cement ว่าด้วยคาร์บอนต่ำในอนาคต

Logo

เปิดตัวความร่วมมือครั้งสำคัญในการเสริมสร้างความยั่งยืนเพื่อวัสดุที่จำเป็นของโลก

BEIJING–(BUSINESS WIRE)–1 กุมภาพันธ์ 2024

องค์กรชั้นนำสองแห่งที่เป็นตัวแทนของอุตสาหกรรมซีเมนต์ทั่วโลกได้ลงนามในข้อตกลงครั้งสำคัญในการช่วยเร่งการลดคาร์บอนของภาคส่วนต่างๆ ทั่วโลก China Cement Association (CCA) ซึ่งมีการผลิตซีเมนต์ทั่วโลกกว่า 50% และ Global Cement and Concrete Association ซึ่งมีสมาชิกถึง 80% ของกำลังการผลิตซีเมนต์นอกประเทศจีน ได้ลงนามในคำมั่นสัญญาความร่วมมือครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์

Global Cement and Concrete Association and China Cement Association sign decarbonisation agreement in Beijing (Photo: Business Wire)

Global Cement and Concrete Association และ China Cement Association ลงนามข้อตกลงร่วมกันในการลดการปล่อยคาร์บอนที่กรุงปักกิ่ง (ภาพถ่าย: Business Wire)

คำมั่นสัญญานี้รวมถึงข้อตกลงในการทำงานร่วมกันด้านความยั่งยืน และการพัฒนาคาร์บอนต่ำสำหรับอุตสาหกรรมซีเมนต์และคอนกรีต คอนกรีตเป็นวัสดุที่มีการใช้งานมากที่สุดในดลก รองจากน้ำ และซีเมนต์เป็นส่วนประกอบสำคัญในการผลิตคอนกรีต และคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 7% ของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทั่วโลก

ข้อตกลงครั้งประวัติศาสตร์นี้จะครอบคลุมการพัฒนาแผนงาน China Cement Carbon Neutrality Roadmap ของห่วงโซ่คุณค่าทั้งหมด และจะมีการเปิดตัวในปลายปีนี้ ซึ่งจะเป็นการกำหนดแนวทางและความมุ่งมั่นในการลดการปล่อยคาร์บอนในอุตสาหกรรมซีเมนต์ในจีนอย่างสมบูรณ์ GCCA ซึ่งมีการเปิดตัวแผนงานคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์เมื่อปี 2021 จะช่วยในการพัฒนาควบคู่ไปกับ Sinoma International Engineering Co Ltd (Sinoma) ซึ่งเป็นบริษัทด้านเทคโนโลยีและอุปกรณ์สำหรับอุตสาหกรรมซีเมนต์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก และ European Cement Research Academy (ECRA) ซึ่งเป็นผู้ให้การสนับสนุนข้อมูลทางเทคนิคทั้งหมด

Kong Xiangzhong, ประธานฝ่ายบริหารของ CCA กล่าวในระหว่างการเปิดตัวข้อตกลงในพิธีลงนามที่กรุงปักกิ่งว่า “ข้อตกลงอันสำคัญนี้ถือได้ว่าเป็นความร่วมมือแบบได้ประโยชน์กันทั้งสองฝ่าย และแสดงให้เห็นว่า เราสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อนำเสนอข้อมูลเชิงลึก องค์ความรู้ทางเทคนิค และมีการมุ่งเน้นที่กว้างขึ้น เพื่อภารกิจการลดการปล่อยคาร์บอนร่วมกันของเรา ผมมั่นใจว่า จะสามารถสร้างความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ร่วมกันและเป็นความร่วมมือกันในระยะยาว ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการโลกที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น”

Thomas Guillo, GCCA CEO กล่าวว่า “โลกต้องการความเป็นผู้นำและความร่วมมือกันอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการแก้ไขปัญหาที่สำคัญในยุคสมัยของเรา นั่นคือ ปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ข้อตกลงระหว่างอุตสาหกรรมในประเทศจีนและอุตสาหกรรมระดับโลกนี้เป็นสัญญาณแสดงให้โลกรู้ว่า เราพร้อมที่จะส่งเสริมวัสดุก่อสร้างสำคัญที่ลดการปล่อยคาร์บอน ซึ่งเป็นสิ่งที่โลกของเราต้องการในขณะนี้ ซีเมนต์และคอนกรีตสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ ชุมชนที่เจริญรุ่งเรืองและฟื้นตัวได้ น้ำสะอาด บ้านที่ปลอดภัย และการเปลี่ยนแปลงไปสู่พลังงานที่สะอาด ซึ่งจำเป็นสำหรับโลกที่ยั่งยืนในอนาคต”

ข้อตกลงนี้ครอบคลุมความร่วมมืออย่างเป็นทางการในช่วงสามปีข้างหน้า และเป็นแพลตฟอร์มสำหรับการสื่อสารและการแลกเปลี่ยนที่กว้างยิ่งขึ้น

Thomas Guillot กล่าวเสริมว่า “การทำงานร่วมกันกับพันธมิตรใหม่ของเราในประเทศจีน หมายถึง การมุ่งมั่นเพื่อคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ และการดำเนินการในแต่ละวันของเราถือเป็นภารกิจระดับโลกอย่างแท้จริง”

เกี่ยวกับ China Cement Association – CCA
China Cement Association ได้ก่อตั้งขึ้นที่กรุงปักกิ่งในปี 1987 ในฐานะหนึ่งในองค์กรทางสังคมที่จดทะเบียนโดย Ministry of Civil Affairs ซึ่งเป็นองค์กรอิสระทางกฎหมาย CCA เป็นองค์กรอุตสาหกรรมทางสังคมระดับชาติที่ไม่แสวงหาผลกำไร โดยมีการก่อตั้งขึ้นโดยความสมัครใจของกลุ่มผู้ผลิตซีเมนต์ สถาบันวิจัย วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย องค์กรทางสังคม และบริษัทที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมซีเมนต์ทั่วประเทศ CCA มุ่งมั่นที่จะให้บริการแก่อุตสาหกรรม ปกป้องสิทธิที่ชอบด้วยกฎหมายและผลประโยชน์ของสมาชิก ช่วยเหลือรัฐบาลโดยร่วมกันรักษาฐานตลาดการแข่งขันที่ยุติธรรม เพื่อเป็นสะพานเชื่อมระหว่างรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ และส่งเสริมการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คาร์บอนต่ำ และมีคุณภาพสูงของอุตสาหกรรมซีเมนต์ในประเทศจีน ซึ่งมีบทบาทในการนำ ประสานงาน และให้บริการ

เกี่ยวกับ Global Cement and Concrete Association – GCCA
GCCA เป็นโครงการริเริ่มในอุตสาหกรรมที่นำโดย CEO ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2018 โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในกรุงลอนดอน เป็นแพลตฟอร์มที่เชื่อถือได้ ได้รับการยอมรับ และเป็นกระบอกเสียงสำหรับภาคส่วนอุตสาหกรรมซีเมนต์และคอนกรีตทั่วโลก

GCCA และสมาชิก คิดเป็นสัดส่วน 80% ของกำลังการผลิตซีเมนต์ทั่วโลกนอกประเทศจีน เช่นเดียวกับจำนวนผู้ผลิตในประเทศจีนก็มีการเพิ่มสูงขึ้นด้วยเช่นกัน บริษัทสมาชิกมีความมุ่งมั่นในการลดและกำจัดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอุตสาหกรรมคอนกรีต ซึ่งปัจจุบันคิดเป็นสัดส่วนถึง 7% ทั่วโลก โดยผ่านการดำเนินแผนงาน Concrete Future 2050 Net Zero Roadmap ของ GCCA – ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมหนักแห่งแรกที่มีการจัดทำแผนงานโดยละเอียดดังกล่าว

GCCA มุ่งมั่นในการสร้างอนาคตร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมที่มีความสดใส ยืดหยุ่น และยั่งยืน ทั้งสำหรับอุตสาหกรรมและเพื่อโลก

สามารถรับชมภาพในรูปแบบมัลติมีเดียได้ที่: https://www.businesswire.com/news/home/53890723/en

เนื้อหาใจความในภาษาต้นฉบับของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นฉบับที่เชื่อถือได้และเป็นทางการ การแปลต้นฉบับนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และควรนำไปเทียบเคียงอ้างอิงกับเนื้อหาในภาษาต้นฉบับ ซึ่งเป็นฉบับเดียวที่มีผลทางกฎหมาย

ติดต่อ

หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม หรือขอเข้าสัมภาษณ์ โปรดติดต่อ:
Simon Thomson, Head of Media, GCCA
simon.thomson@gccassociation.org
+44 7380 972282

แหล่งข้อมูล: Global Cement and Concrete Association