ATRC ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เปิดตัวแพลตฟอร์ม R&D เทคโนโลยีระดับโลกที่งาน WGS 2024: จัดสรรเงินทุน 200 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อเร่งสร้างนวัตกรรมเพื่อประเทศกําลังพัฒนา

Logo

  • ATRC เรียกร้องให้ทุกประเทศมองหาโซลูชันด้านการวิจัยและพัฒนา เพื่อรับมือกับความท้าทายด้านเทคโนโลยีของตน
  • สนับสนุนเงินทุนเพื่อดูดซับทรัพยากร ต้นทุนการวิจัย เพิ่มขีดความสามารถให้กับประเทศกําลังพัฒนาด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง

ดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์