LAVA เปิดตัวแพลตฟอร์มตลาดสินเชื่อแบบกระจายศูนย์เพื่อลดการขาดทุนชั่วคราว

Logo

การเปิดตัวแพลตฟอร์มเพื่อสนับสนุนผู้ให้บริการสภาพคล่องผ่านการค้ำประกันและการให้ยืมสถานะสภาพคล่อง

ฮ่องกง–(BUSINESS WIRE)–7 มีนาคม 2024

LAVA ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มตลาดสินเชื่อแบบกระจายศูนย์ ได้ประกาศเปิดตัวบริการเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับผู้ให้บริการสภาพคล่องและอำนวยความสะดวกในตลาดที่เป็นเชิงลึกมากขึ้น LAVA ที่ได้รับการลงทุนจากกลุ่มสินทรัพย์ดิจิทัลของ Recharge Capital ซึ่งเป็นบริษัทการลงทุนชั้นนำที่เน้นเฉพาะการลงทุนแบบธีมนั้น ได้เปิดใช้งานโครงสร้างพื้นฐานสำหรับสถานะสภาพคล่องของผู้ดูแลสภาพคล่องแบบอัตโนมัติ (AMM) เพื่อลดการขาดทุนชั่วคราว และเพิ่มประสิทธิภาพให้กับสภาพคล่องในเครือข่ายบล็อกเชนหลากหลายเครือข่าย

LAVA เป็นแพลตฟอร์มระดับโลกแพลตฟอร์มแรกที่แก้ไขปัญหาการขาดทุนชั่วคราวในการเงินแบบกระจายศูนย์ (DeFi) โดยเปิดให้ใช้งานการเก็งกำไรแบบข้ามอัตราการสร้างตลาดต่างๆ ผ่านการค้ำประกันและการให้ยืมสถานะสภาพคล่อง โครงสร้างพื้นฐานหลักของแพลตฟอร์มช่วยให้ผู้ยืมสามารถเก็งกำไรจากอัตราการจัดเตรียมสภาพคล่องระหว่าง DeFi กับการเงินแบบรวมศูนย์ (CeFi) เพื่อหาอัตราตลาดที่มีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกันก็ทำให้การเพิ่มประสิทธิภาพผลตอบแทนสำหรับผู้ให้บริการสภาพคล่องเชิงรับกลายเป็นสิ่งที่ง่ายขึ้น

“การขาดทุนชั่วคราวยังคงเป็นอุปสรรคสำคัญสำหรับนักลงทุนในการจัดหาสภาพคล่อง และสร้างความไม่สมดุลทางความเสี่ยงอันรุนแรงที่เกิดจากความผันผวนของการประเมินมูลค่าในตลาดคริปโตเคอร์เร็นซี” John Lo (หรือที่รู้จักกันในชื่อ Omakase ซึ่งเดิมชื่อ SushiSwap) หุ้นส่วนผู้จัดการด้านสินทรัพย์ดิจิทัลที่ Recharge Capital รวมทั้งเป็นผู้ก่อตั้ง Omakase Labs และที่ปรึกษา LAVA กล่าว “แพลตฟอร์มดังกล่าวช่วยให้ผู้ให้บริการสภาพคล่องเชิงรับสามารถจับอัตราการปรับความเสี่ยงแบบออนเชนที่เหมาะสมที่สุดได้ การเก็งกำไรที่ซับซ้อนด้วย LAVA ในตอนนี้กลายเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ให้บริการสภาพคล่อง แทนที่จะให้โทษ”

เมื่อครั้งที่ LAVA เปิดตัว ทางแพลตฟอร์มยังได้เปิดตัวเครื่องมือ Zap-In เพื่อช่วยให้สามารถจัดการสภาพคล่องได้อย่างเหมาะสมที่สุด รวมถึงเครื่องมือโอนย้ายรูปแบบใหม่เพื่อให้สามารถโอนหลักประกันและหนี้ที่มีอยู่จากตลาดสินเชื่ออื่นได้ “ในอดีต สถานะการให้กู้ยืมเป็นสิ่งที่โอนย้ายจากโปรโตคอลหนึ่งไปยังอีกโปรโตคอลหนึ่งได้ยาก” Lo กล่าว “แต่ในตอนนี้ ผู้ใช้สามารถดำเนินการนี้ได้ผ่านขั้นตอนการคลิกสองครั้งง่ายๆ ซึ่งนำไปสู่กระบวนทัศน์ใหม่ๆ สำหรับการกู้ยืมแบบออนเชนที่มีประสิทธิภาพ”

“ทีมงาน LAVA ได้สร้างโซลูชันที่สำคัญเพื่อจัดการกับหนึ่งในอุปสรรคอันจีรังยั่งยืนของนักลงทุนในการเงินแบบกระจายศูนย์” Lo กล่าว “การเปิดตัวโปรโตคอลได้ทำหน้าที่เป็นตัวเร่งให้กับนักลงทุนในระบบนิเวศ DeFi และเราภูมิใจมากที่ได้สนับสนุนภารกิจในการเอื้อให้เกิดประชาธิปไตยทางการเงินผ่านสภาพคล่องแบบออนเชนที่โปร่งใส โดยผละออกจากระบบการสร้างตลาดแบบออฟเชนที่คลุมเครือ”

LAVA ทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มแบบมัลติเชน และปัจจุบันมีให้บริการบน Arbitrum และ Base โดยโปรโตคอลมีแผนที่จะเพิ่มฟังก์ชันการทำงานด้วยบล็อกเชนเพิ่มเติมในอนาคตอันใกล้นี้ และนำแอปพลิเคชันโทเค็นมาใช้งานเพื่อกระตุ้นการเติบโตในตลาดสินเชื่อ

เกี่ยวกับ LAVA

LAVA เป็นแพลตฟอร์มตลาดสินเชื่อแบบกระจายศูนย์ที่มุ่งเน้นไปที่การบรรเทาการขาดทุนชั่วคราว และเพิ่มประสิทธิภาพให้กับสภาพคล่องในเครือข่ายบล็อกเชนหลากหลายแห่ง โดยตั้งอยู่ในฮ่องกง ยุโรป และสิงคโปร์ ภารกิจของโปรโตคอลคือการจัดการกับอุปสรรคที่จีรังยั่งยืนของผู้ให้บริการสภาพคล่องในการเงินแบบกระจายศูนย์ผ่านการดำเนินการแบบออนเชนที่โปร่งใสและเป็นประชาธิปไตย

เกี่ยวกับ Recharge Capital

Recharge Capital เป็นบริษัทการลงทุนชั้นนำที่เน้นเฉพาะการลงทุนแบบธีมของเอกชนที่มุ่งเน้นไปที่การขับเคลื่อนนวัตกรรม รวมถึงสร้างผลกระทบในภาคส่วนและกลยุทธ์ต่างๆ บริษัทใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญและความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ในการลงทุน ขยายขนาด และเพิ่มประสิทธิภาพให้กับธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอผ่านธีมหลักของสินทรัพย์ดิจิทัล การดูแลสุขภาพของผู้หญิง โครงสร้างพื้นฐานฟินเทค การเปิดใช้งานเซมิคอนดักเตอร์ และชีววิทยาสังเคราะห์ Recharge Capital ดำเนินงานจากสำนักงานในนิวยอร์กและสิงคโปร์ และทำหน้าที่เป็นตัวเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในภูมิทัศน์การลงทุนทั่วโลก หากต้องการรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Recharge Capital และโครงการริเริ่มระดับโลกของบริษัท โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่ www.rechargecapital.com หรือติดต่อสำนักงานข่าวสารของเราที่ media@rechargecapital.com

เนื้อหาใจความในภาษาตน้ ฉบับของขา่ วประชาสัมพันธฉ์ บับนี้เป็นฉบับทเี่ ชอื่ ถอื ไดแ้ละเป็นทางการ การแปลต ้นฉบับนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่ออ านวยความสะดวกเท่านั้น และควรน าไปเทียบเคียงอ ้างอิง กับเนื้อหาในภาษาต ้นฉบับ ซงึ่ เป็นฉบับเดยี วทมี่ ผี ลทางกฎหมาย

ข้อมูลติดต่อ

ด้านสื่อต่างๆ
Recharge Capital
John Lo
omakase@rechargecapital.com

แหล่งข้อมูล: Recharge Capital

สามารถรับชมภาพในรูปแบบมัลติมีเดียได้ที่: https://www.businesswire.com/news/home/53906725/en