พิธีมอบรางวัล 2024 Japan Prize Award จัดขึ้นโดยมีสมเด็จพระจักรพรรดิและจักรพรรดินีแห่งญี่ปุ่นเข้าร่วม

Logo

ศาสตราจารย์ Sir Brian J. Hoskins และศาสตราจารย์ John Michael Wallace ในสาขาทรัพยากร พลังงาน สิ่งแวดล้อม และโครงสร้างพื้นฐานทางสังคม

ศาสตราจารย์ Ronald M. Evans ในสาขาวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ทางเภสัชศาสตร์

TOKYO–(BUSINESS WIRE)–23 เมษายน 2024

Japan Prize Foundation (ประธาน: Hiroshi Komiyama) ได้จัดพิธีมอบรางวัลเมื่อวันอังคารที่ 16 เดือนเมษายน ที่โรงแรมอิมพีเรียลโตเกียวในเขตชิโยดะ กรุงโตเกียว เพื่อมอบรางวัล Japan Prize ให้กับนักวิทยาศาสตร์ที่สร้างสรรค์ผลงานที่น่าทึ่ง และประสบความสำเร็จในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับโลก และมีส่วนสำคัญในการตระหนักถึงสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองเพื่อมวลมนุษยชาติ

ศาสตราจารย์ Sir Brian J. Hoskins (UK) และศาสตราจารย์ John Michael Wallace (USA) ผู้ชนะเลิศในสาขาทรัพยากร พลังงาน สิ่งแวดล้อม และโครงสร้างพื้นฐานทางสังคม และศาสตราจารย์ Ronald M. Evans (USA) ผู้ชนะเลิศในสาขาวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ทางเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมพิธีมอบรางวัล โดยแต่ละสาขาจะได้รับเงินรางวัล 100 ล้านเยน พร้อมประกาศนียบัตรและเหรียญรางวัล

ในแต่ละปี ผู้ชนะเลิศ Japan prize มาจากการเสนอชื่อจากนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรที่มีชื่อเสียงกว่า 15,500 คนจากทั่วโลก และจะมีการตัดสินโดยการตรวจสอบอย่างเข้มงวด ซึ่งใช้เวลาประมาณ 1 ปี สำหรับปี For 2024 มูลนิธิได้รับการเสนอชื่อเข้าชิง 130 รายสำหรับสาขาทรัพยากร พลังงาน สิ่งแวดล้อม และโครงสร้างพื้นฐานทางสังคม และ 198 รายสำหรับสาขาวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ทางเภสัชศาสตร์ ผู้ชนะเลิศในปีนี้ได้รับการคัดเลือกจากผู้สมัครทั้งสิ้น 328 คน

พิธีมอบรางวัลในปีนี้มีแขกเข้าร่วมประมาณ 150 คน เริ่มจากสมเด็จพระจักรพรรดิและจักรพรรดินี หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐสามสาขาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และตัวแทนจากองค์กรทางสังคมอื่นๆ สมเด็จพระจักรพรรดิทรงพระราชทานพระราชดำรัส ตามด้วยสุนทรพจน์จากผู้ชนะเลิศทั้งสาม และคำกล่าวแสดงความยินดีจาก Hidehisa Otsuji ประธานรัฐสภา

สามารถเข้าชมพิธีมอบรางวัลในปีนี้ได้จากลิงก์ด้านล่าง

ภาษาญี่ปุ่น: https://www.youtube.com/live/9u7k6Al_MlU?si=B8EhDuvEByzFlTKB
ภาษาอังกฤษ: https://www.youtube.com/live/FsNvb9V0ODo?si=vAlfPk94QvCq4Iac

เกี่ยวกับ Japan Prize

การก่อตั้ง Japan Prize ในปี 1981 มาจากแรงบันดาลใจจากความปรารถนาของรัฐบาลญี่ปุ่นเพื่อสร้างรางวัลที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ซึ่งจะสนับสนุนการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั่วโลก ด้วยการสนับสนุนจากเงินบริจาคจำนวนมาก มูลนิธิ Japan Prize ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะรัฐมนตรีในปี 1983 Japan Prize เป็นรางวัลที่มอบให้กับนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรจากทั่วโลก ซึ่งมีการสร้างสรรค์ผลงานที่น่าทึ่งและประสบความสำเร็จในการช่วยพัฒนาสาขาของตนเอง และเป็นส่วนสำคัญในการตระหนักถึงสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองเพื่อมวลมนุษยชาติ นักวิจัยในทุกสาขาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะมีสิทธิ์เข้าแข่งขัน โดยจะมีการคัดเลือกสองสาขาในแต่ละปี โดยคำนึงถึงแนวโน้มปัจจุบันในการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยหลักการแล้ว จะมีเพียงหนึ่งคนในแต่ละสาขาที่จะได้รับรางวัล และได้รับประกาศนียบัตร เหรียญรางวัล และเงินรางวัล พิธีมอบรางวัลในแต่ละปีจะมีสมเด็จพระจักรพรรดและจักรพรรดินี หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐสามสาขาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และตัวแทนจากองค์กรทางสังคมอื่นๆ เข้าร่วม

เนื้อหาใจความในภาษาต้นฉบับของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นฉบับที่เชื่อถือได้และเป็นทางการ การแปลต้นฉบับนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และควรนำไปเทียบเคียงอ้างอิงกับเนื้อหาในภาษาต้นฉบับ ซึ่งเป็นฉบับเดียวที่มีผลทางกฎหมาย

ติดต่อ

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลเผยแพร่ในครั้งนี้:
The Japan Prize Public Relations Office
อีเมล: japanprize@ml.prap.co.jp

แหล่งข้อมูล: The Japan Prize Foundation