กิจกรรม “Go for Innovation, Rise for Growth – 2024 Entrepreneurs’ Journey to Jiangxia” จัดขึ้นในเขตเจียงเซีย เมืองอู่ฮั่น

Logo

อู่ฮั่น ประเทศจีน–(BUSINESS WIRE)–02 กรกฎาคม 2024

ในวันที่ 29 มิถุนายน กิจกรรม “Go for Innovation, Rise for Growth – 2024 Entrepreneurs' Journey to Jiangxia” ซึ่งจัดขึ้นโดย Xinhua News Agency, Xinhuanet, China Enterprise Reform and Development Society และ Zhejiang Enterprise Confederation สาขามณฑลหูเป่ยได้ปิดตัวลงอย่างยิ่งใหญ่ ผู้ประกอบการกว่า 500 คนจากบริษัทในกลุ่ม Fortune 500 และ 500 บริษัทชั้นนำของจีน และผู้นำอุตสาหกรรม รวมถึงผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการที่มีชื่อเสียงมารวมตัวกันริมฝั่งแม่น้ำแยงซีและทะเลสาบถังซวิ่น

(Photo: Business Wire)

(ภาพ: Business Wire)

เจ้าหน้าที่จากเทศบาลประชาชนเขตเจียงเซีย เมืองอู่ฮั่น และ Xinhua News Agency กล่าวสุนทรพจน์เป็นกิจกรรมหลัก นักเศรษฐศาสตร์ Fan Gang และ Guan Qingyou บรรยายเนื้อหาต่อมาตามลำดับ และมี Li Yaoqiang เลขาธิการพรรคและประธานของ China National Salt Industry Corporation, Cheng Jie เลขาธิการพรรคและประธาน Dong-E-E-Jiao Co., Ltd. รวมถึงผู้ประกอบการผู้ทรงอิทธิพลรายอื่น ๆ เป็นผู้กล่าวประเด็นสำคัญ

Mr. He Zhiyi หัวหน้าผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันวิจัยอุตสาหกรรมระดับโลกของมหาวิทยาลัยชิงหวา เผยแพร่เอกสารเกี่ยวกับงานวิจัยอุตสาหกรรมระดับโลกในการประชุมครั้งนี้ ซึ่งแสดงถึงผลการวิจัยล่าสุดเกี่ยวกับสัมประสิทธิ์โครงสร้างและความแน่นหนาทางอุตสาหกรรมของโลกด้วยวิธีการที่ครอบคลุม เพื่อช่วยปลูกฝังและพัฒนากำลังการผลิตใหม่ ๆ ที่มีคุณภาพ Xinhuanet ร่วมมือกับ China Enterprise Reform and Development Society เพื่อเปิดตัว 2024 Development Case Collection of New Quality Productive Forces

ในช่วงสนทนาหัวข้อ “ระบบดิจิทัลนำไปสู่อนาคต นวัตกรรมขับเคลื่อนการพัฒนา” มีตัวแทนจากสมาคม ผู้เชี่ยวชาญอุตสาหกรรมและนักวิชาการ รวมถึงตัวแทนจากองค์กร มาพูดคุยและแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึก แบ่งปันมุมมองและข้อเสนอแนะจากมุมมองและระดับต่าง ๆ

ระหว่างช่วงกิจกรรม บุคคลที่เกี่ยวข้องผู้รับผิดชอบเขตเจียงเซียทำการยกระดับอุตสาหกรรมและจัดพิธีการลงนามสำหรับโครงการการลงทุนและการร่วมมือ

2024 Entrepreneurs' Journey to Jiangxia ประกอบด้วยการประชุมการพัฒนาทางอุตสาหกรรม การตรวจสอบโครงการสำคัญทางอุตสาหกรรม การยกระดับอุตสาหกรรม การลงนามในสัญญาโครงการการลงทุนและการร่วมมือ การประกาศความสำเร็จในการวิจัยอุตสาหกรรมระดับโลก และกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ระหว่างช่วงกิจกรรม ยังมีแขกรับเชิญมาพูดคุยและแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประเด็นร้อนทางอุตสาหกรรมในปัจจุบัน เช่น การใช้รถยนต์ใหม่ การเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมการผลิตเป็นระบบดิจิทัล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และการพัฒนาอุตสาหกรรมที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและผลิตคาร์บอนต่ำ

เนื้อหาใจความในภาษาต้นฉบับของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นฉบับที่เชื่อถือได้และเป็นทางการ การแปลต้นฉบับนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และควรนำไปเทียบเคียงอ้างอิงกับเนื้อหาในภาษาต้นฉบับ ซึ่งเป็นฉบับเดียวที่มีผลทางกฎหมาย

สามารถรับชมภาพในรูปแบบมัลติมีเดียได้ที่: www.businesswire.com/news/home/54089931/en

ข้อมูลติดต่อ

ผู้ติดต่อ: Wang Han
อีเมล: xinhuawh@foxmail.com
เว็บไซต์: http://www.news.cn/enterprise/zt/2024qyjjxx/index.html

แหล่งที่มา: Xinhuanet